Blogg

Sida 2

RSS

Stenläggare Stockholm - skapa en personlig tomt

31 Oct 2022

Att använda sig av natursten är ett enkelt och effektivt sätt att skapa en mer personlig trädgård och tomt. Detta ger dig som villaägare i Stockholm en möjlighet att skapa den oas du drömmer om och det är även något som i slutändan är värdehöjande för hela din villa. Med hjälp av rätt stenläggare i Stockholm så kan du få en trädgård och en tomt som bara blir vackrare och vackrare i takt med åren. Det är ytterligare en stor fördel med natursten.

Det man emellertid bör veta om är att det handlar om ett tungt arbete. Att exempelvis anlägga en stengång, bygga upp en trappa eller rama in delar av trädgården med natursten är krävande och rent fysiskt så får man räkna med många tunga lyft och ett sittande i allt annat än ergonomiska positioner. Utöver detta så blir även grundjobbet en avgörande faktor kring både det färdiga resultatet samt för hur pass hållbart detta blir.

Vi bor i ett land där skillnaderna i temperaturer - mellan årstiderna - är påtaglig. Konkret så innebär detta att tjälen kan få marken att röra sig - och med det även den stenläggning du genomfört. Här är rådet att A) anlita en stenläggare i Stockholm och B) se till att anlita rätt sådan.

Hitta en kunnig stenläggare i Stockholm

Stenläggare har en artistisk ådra och är att jämföra med konstnärer där din trädgård blir paletten att jobba med. Viktigt är att du är med och bestämmer och att du hittar en stenläggare i Stockholm som kan hjälpa dig med att hitta rätt stil - exempelvis genom inspirerande referensbilder och genom målande förklaringar.

Det handlar även om att välja en stenläggare med erfarenhet och en adekvat utbildning. Tyvärr har man under senare år sett sällskap resa runt sommartid och erbjuda stenläggning, asfaltering och exempelvis takläggning till riktigt billiga priser och mot svart betalning. Dessa skojare bör du undvika då frukten av deras arbete visar sig redan efter den första vintern och där stenläggningen allt som oftast måste göras om.

Välj alltid en stenläggare i Stockholm som har erfarenhet, som är registrerad för F-skatt och som kan visa upp referenser för dig att ringa. Först då kommer din trädgård och tomt att nå nästa nivå.

Läs mer om stenläggare på denna sida: https://www.stenläggarestockholm.se

Klart att bygga efter marksanering

30 Oct 2022

Innan nya bostadshus uppförs måste man kolla upp så att det inte finns miljögifter i marken. Därför anlitar man ett företag som är experter på marksanering.

Det kan vara farliga ämnen som har läckt ut från någon tidigare verksamhet på tomten. Därför måste en byggherre undersöka marken innan man bygger nytt. Finns där något som kan komma från en fabrik, ett tvätteri eller en bensinmack, måste man först göra en sanering och ta bort skadliga ämnen.

Tanken är att den som bygger ett hyreshus har ansvar för sina hyresgästers välbefinnande, och där barnen leker ska jorden vara fräsch och giftfri. Vattnet ska vara rent och man ska kunna odla grönsaker utan risk. Det är en självklarhet tycker man, men det är också lagstiftat så.

Marksanering ger en säker boendemiljö

Det tas prover på jorden och förorenade partier schaktas bort och ersätts med ny jord. Det är ganska dyrt, så man ersätter bara så mycket som det behövs. Kommunens miljökontor ska informeras om proceduren och det ska också finnas protokoll på resultatet. Förutom att man ska följa alla andra lagregler, söka bygglov med mera, får man inte glömma hur viktig och nödvändig en marksanering är.

Man anlitar ett expertföretag för marksaneringen, och då får man allt gjort i enlighet med gällande lagstiftning. Det är viktigt att man som hyresvärd följer de regler som finns, och det är en garanti på detta att det finns protokollförda åtgärder. Det ger också stor trygghet och värdesäkring för framtiden, ifall huset någon gång ska säljas. Hör av dig till detta företag som kan allt om marlsanering: www.marksanering.nu

Sanering av asbest i Linköping

26 Oct 2022

Ska ni renovera men är osäkra på om det finns asbest i köket eller under golven? Ta hjälp av ett företag specialiserat på sanering av asbest i Linköping.

Asbest användes flitigt i olika byggmaterial som exempelvis kakelfog, isolering, plastgolv och murbruk innan det totalförbjöds 1982. Materialet är billigt och har många bra egenskaper. Bland annat isolerar det effektivt mot ljud, värme och kyla. Men det spelar mindre roll när de små partiklar som frigörs när man handskas med asbest är starkt cancerframkallande.

Asbest är bara farligt när man river ut det eftersom det är då de farliga partiklarna uppstår och sprids i luften. Därför finns det fortfarande asbest i många orenoverade bostäder. Står man inför en renovering kan det därför vara klokt att först ta reda på om där finns asbest eftersom man i så fall måste utföra en sanering.

Sanering av asbest kräver certifiering

Det krävs särskild utrustning och kunskap för att kunna utföra en asbestsanering på rätt sätt så att den sker säkert både för en själv och för omgivningen. Därför måste man anlita ett företag i Linköping som är specialiserat på sanering av asbest. Är man osäker på om och var det finns asbest kan de först ta prov på olika byggmaterial.

Hur mycket en asbestsanering kostar beror på omfattningen av arbetet och hur mycket asbest som finns i byggnaden. Innan arbetet kan påbörjas måste också rummet där asbesten finns kapslas in för att förhindra spridning av asbestpartiklar i luften. Detta för att inte riskera andra människors hälsa men också för att inte kontaminera annat byggmaterial. Läs mer på denna hemsida om varför sanering kan vara nödvändigt: saneringlinköping.se

Trädfällning i känsliga miljöer i Stockholm

25 Oct 2022

Ska ni bygga men behöver först hjälp med att röja och såga ner träd på tomten? Anlita i så fall ett företag som är specialiserade på trädfällning i Stockholm.

Det är vanligt att den som ska bygga ut eller nytt först måste röja och fälla träd på tomten. Men det gäller att tänka till och inte fälla fler träd än nödvändigt. Det kan bli väldigt kalt och tomt utan träd på tomten. Man kan visserligen plantera nya, men det tar lång tid för träd att växa sig stora.

Säkraste sättet att ta ner träd på är sektionsfällning. Då sågar man ner trädet bit för bit och riskerar inte att trädet faller över grannens hustak. Det är inte vem som helst som kan fälla träd genom sektionsfällning eftersom man ofta måste klättra upp i trädet. Arborister är ofta utbildade i sektionsfällning.

Kan man använda rotavdraget vid trädfällning?

Det kan vara bra att känna till att man som privatperson kan använda rotavdraget vid trädfällning och stubbfräsning. Att ta hjälp med trädfällning i Stockholm kan annars vara rätt kostsamt. Därför ska man också jämföra priser mellan olika företag genom att ta in offerter. Hur mycket det kostar beror till stor del på hur lång tid det tar att fälla träden.

Om man inte tänker elda upp det avverkade materialet själv kan det vara bra att också låta arboristen frakta bort träden. Man brukar också kunna få hjälp med beskärning av träd och stubbfräsning. Det sistnämnda passar bra om man har tänkt plantera på platsen eller anlägga gräsmatta. Ta hjälp med trädfällning av experter från detta företag: trädfällningstockholm.se 

Golvslipning i Nacka för den kräsne

24 Oct 2022

En golvslipning utförd i Nacka kommer ge dig fina golv att vara stolt över. Nacka kan stoltsera med många duktiga golvslipare som gör ett ypperligt arbete.

Att gå på ett nyslipat golv är en känsla som är svårslagen. Det handlar dessutom inte bara om att kunna gå på ett härligt och nyslipat golv utan även hur det känns att fästa blicken på det. Det betyder att du kan njuta av ditt golv på flera sätt. Din uppgift blir att se till att det blir som nytt.

Anlitar du en skicklig golvslipare från Nacka kommer du med all säkerhet att bli nöjd istället för besviken. De har erfarenhet av hur en golvslip ska dras och hur många sekunder man kan stanna till utan att det blir ojämnheter i golvet. Frågan är om det ens är en endaste sekund det går att stanna till.

Golvslipning för dig som bor i Nacka

Bor du i Nacka kan det kännas bekvämt att anlita någon där som driver en firma som erbjuder golvslipning. Det är nära och det tar följaktligen inte så lång tid för dem att ta sig hem till dig. Bor du i stället lite längre ifrån kan de säkert komma dit också med ett litet tillägg för bil och bensin. En del firmor har alltid en så kallad framkörningsavgift.

Att låta slipa sina golv är som att ta hand om någon man har riktigt kär. Den nya ytan ger ett helt annat intryck och du kommer tycka ännu mer om ditt golv än du gjorde innan. Efter slipningen kan du bestämma om du vill ha ytan oljad eller om du hellre vill ha den lackad. Ta hjälp med golvslipning av detta företag som kan allt om golvslipning: golvslipningnacka.se

Kan man leasa solceller?

22 Oct 2022

Utvecklingen går framåt, möjligheter till billigare och miljövänligare alternativ formas. Nu kan man leasa solceller, en otrolig möjlighet utan tyngande krav.

Andreas kände sig stressad över allt som hände runt omkring hans gård. Plötsligt skulle allt vara miljövänligt och ekologiskt. Det var inte det att han inte höll med. Men han kunde så lite om allt detta och kände sig dum när det kom på tal. Orden “varför gör du inte si eller så” stressade honom.

Nu hade flera av hans närmaste grannar köpt solceller och stoltserade med att de sparade pengar bara genom att använda solen. Andreas fattade inte detta då det måste kosta en del med dessa stora paneler. Han måste ha missat något. Då hade han ingen aning om att det var honom de skulle imponeras av inom kort.

Leasa solceller, smart Andreas

Under helgen hade familjen besök av Andreas bror med familj. Även brodern, Tom, var bonde men bodde i södra sverige. När de tillsammans gick ner till korna var Tom eld och lågor över något han ville berätta. Han skulle nämligen leasa solceller. Andreas tittade på honom som om han var tokig.

Men det visade sig att Tom talade sanning. Det var ganska nytt och väldigt intressant. Andreas kontaktade ett företag som hade samma tjänst. Om han leasade skulle han slippa allt ansvar vad det gällde kostnaden att köpa solcellerna. Företaget skulle sätta upp och serva samt givetvis se till att alla papper var i ordning. När företaget åkt efter planeringsmötet kunde Andreas inte sluta le.

Lekredskap hjälper barn att utvecklas

16 Oct 2022

Med rätt lekredskap på lekplatsen kan barnen utforska den egna fantasin och motoriken, samtidigt som de lär sig om sig själva, varandra och det stora livet.

Att leka är att lära. När barn leker övar de på turtagning, samspel, motorik, fantasi och mycket mer. I förskolans läroplan framhålls lekens betydelse och det står bland annat att “lek är grunden för utveckling, lärande och välbefinnande”. Leken är alltså ingenting som bör förringas eller ignoreras, snarare tvärt om.

Visste du att det finns forskning som visar att barn behöver öva på att ta motoriska risker? Studier visar att barn som aldrig fått öva på riskbedömning skadar sig i större utsträckning. Barn kan till exempel öva sitt motoriska risktagande genom klättring, balansgång och liknande. Men hur utformas en lekplats som uppmanar till lek och risktagande, samtidigt som den är säker och inkluderande? Jo, med hjälp av rätt lekredskap!

Lekredskap för stora och små

Barns riskbedömning handlar om till synes små saker. – Kan jag komma ner om jag klättrar ännu högre? – Ramlar jag om jag balanserar på stocken? För vuxna verkar det kanske banalt, men barnen behöver lära känna sin kropp och dess begränsningar. Eftersom de ständigt växer och utvecklas behöver de också omvärdera sitt risktagande med jämna mellanrum.

Att förse en lekplats med rätt lekredskap är en konst. De ska vara lagom utmanande, inbjudande och kreativa, samtidigt som säkerhetstänk är av vikt. Man vill ju inte att barnen skadar sig allvarligt eller har nära till trafik när de leker och övar risktagande. Samtidigt agerar lekplatser mötesplatser för olika generationer och det behöver finnas något för alla.

Målare finns det gott om i Stockholm

16 Oct 2022

Det finns en hel del målare i Stockholm. Här går det åt arbetskraft för att måla om alla hus som står så fint uppradade längs gator och även i villakvarter.

Rad efter rad med fina små hus och lyxiga villor kan du få se i Stockholm. Alla dessa hus behöver såklart målas om lite då och då. Vid sådana tillfällen är det bra att det finns många målare som kan ta sig an den uppgiften. De förvandlar lätt en sliten skönhet till något strålande vackert.

Ett illa medfaret hus mår sällan bra. Det är som med en människa. Man behöver tas om hand för att stå kvar i sin kraft och klara sig bra i både med- och motgång. Ett hus som får färg på sin fasad kommer bli ett vackert och friskt hus till slut. Det slipper ta emot både fukt och väta.

En bra målare kan förvänta sig mycket arbete i Stockholm

En målare som har lärt sig att måla både snabbt och grundligt kommer alltid att ha arbete. Ett rykte sprider sig snabbt att du är duktig. Då kommer jobb efter jobb trilla ner och hålla dig sysselsatt lång tid framöver. Det kanske blir så att du aldrig kommer sluta måla. Många vill ha din hjälp.

Det är ett jobb i frihet att vara målare. Tänk så många dagar på året som du står ute i friska luften och arbetar. I strålande sol är det trevligt och vid ösregn får du helt enkelt prioritera andra jobb än de som måste göras utomhus. Det finns alltid väggar och tak som behöver målas om.

Värmepumpar Göteborg - hitta rätt värmepump

16 Oct 2022

Hur ska man egentligen som villaägare förhålla sig till värmepumpar i Göteborg. Är det en investering värd att ta eller handlar det om pengar rakt ner i sjön? Vi skulle säga att värmepumpar i Göteborg kan göra en enorm skillnad för den enskilde individen och för dennes kostnader för exempelvis uppvärmning och energi.

Men, vi skulle också säga att valet av värmepump är långt ifrån så enkelt som många verkar tro. Med rätt värmepump sparar du en massa, massa pengar - men fel sådan så handlar det om en ganska dålig investering. Givet detta så är det också viktigt att ta professionell hjälp med att hitta den värmepump som är bäst lämpat för just ditt hus.

Den hjälpen kan du antingen få genom att anlita en energikonsult som utreder exempelvis hur pass mycket energi ni årligen förbrukar och hur huset är uppbyggt samt hur stort det är. Hur många rum som ska värmas är en avgörande fråga. Du kan även rådfråga och få en utredning utförd av leverantörer av värmepumpar - men då binder du ofta upp dig att exempelvis köpa via dem också. Det behöver i sak inte vara något problem.

Fördelar med värmepumpar i Göteborg

Man brukar kunna säga att värmepumpar i Göteborg, placerade i rätt hus och med rätt installation, kan sänka de årliga kostnaderna för uppvärmning med närmare 80%. Detta är givetvis den stora fördelen, men det finns även fler sådana. Dagens värmepumpar är energisnåla, effektfulla och enkla att styra. Moderna modeller kan exempelvis skötas via en app i mobilen och där du själv kan reglera värmen via ett enkelt tryck på skärmen.

En annan fördel handlar om att det är grön energi där man återvinner lagrad solenergi eller exempelvis luft som ett sätt att värma upp huset. Man kan även se att en annan fördel handlar om trygghet. Dagens värmepumpar är mer driftsäkra och hållbara än en äldre modeller. Allt detta gör värmepumpar till en säker investering som lönar sig från dag ett - förutsatt då, som sagt, att du väljer rätt.

Stålhallar kommer i alla former

15 Oct 2022

Om du är på jakt efter att bygga ut ditt kontor, din lagerlokal eller kanske ditt traktorgarage bör du vrida blicken mot stålhallar – flexibla lokaler för alla.

Stålhallar passar allt från den lilla lagerlokalen till den stora fotbollsarenan. Man kan få skräddarsydda stålhallar där en firma konstruerar de enskilda delarna efter beställning, liknande som för en byggsats. Därför kan nästan vilket lokalbehov som helst tillfredsställas med en stålhall. Troligtvis är det även anledningen till att de är så pass vanliga.

Stålhallens popularitet är inte obefogad. Förutom att vara flexibla är de också mycket effektiva – både under byggets gång och när hallen står färdig. Stål kan nämligen skapas av återvunnet skrot, därför kan stålhallar vara resurseffektiva. Stålhallar är även lätta att isolera. På så sätt kan man spara på uppvärmningskostnader när vintern kommer.

Stålhallar kräver skickliga hantverkare

För den som bestämt sig för att skaffa en stålhall gäller det att anlita en seriös hantverkare. Något att leta efter är de aktörer som använder CE-märkt stål. Det innebär att en tredje part inspekterar och säkerställer att både produktion av materialen och montering av stålhallen håller högsta kvalitet.

Man kan även hålla utkik efter firmornas kundomdömen. En firma med lång erfarenhet gillar ofta att skylta med sina återkommande och nöjda kunder. Detta kan man ta tillvara som ny kund – se vad firman tidigare byggt och prata med deras nöjda kunder. Det är viktigt att välja en seriös firma, stålhallen ska ju stå stadig och rostfri i många år.

Bänkskiva Göteborg - är natursten ett bra val?

14 Oct 2022

Att välja bänkskiva till ett nyrenoverat kök är långt ifrån ett enkelt val. Å ena sidan vill man hitta en bänkskiva i Göteborg som passar in i den övriga stilen och interiören - men å andra sidan vill man också ha en bänkskiva som håller över tid och som klarar av de påfrestningar som dagligen finns i köket i form av spill och tappade saker.

Genom att välja en bänkskiva i Göteborg i natursten så kan man kombinera funktion med ett storslaget estetiskt uttryck och få en lösning som dessutom - med rätt skötsel - bara blir vackrare med åren. Väljer man exempelvis en bänkskiva i trä så får man räkna med att denna blir fulare som en följd av att tidens tand tar sina bett - en bänkskiva i natursten står emot detta.

Bänkskiva Göteborg - vilken natursten passar dig?

Den stora frågan är vilken typ av natursten man ska välja till sin bänkskiva i Göteborg? Vi tänkte här rada upp tre möjliga alternativ och gå igenom några av de fördelar respektive sort erbjuder.

Innan dess dock så ska vi även peka på elefanten i rummet. Ja, en bänkskiva i natursten är dyrare än en i trä eller en bänkskiva i laminat. Men, det ska också ses som en rejäl investering då den håller längre och, som sagt, bara blir snyggare i takt med tiden.

Med det sagt: här är lite kort information om tre vanliga naturstenar:

Granit.

Granit är en sten som står pall för det mesta - spill, syra, hög värme - och där du kan välja mellan en massa olika färger och finish. Nackdelen med granit är att en bänkskiva kan vara väldigt svår att reparera. Tappat du någonting som gör att ytan spricker så finns det problem. Det ska emellertid mycket till för att den hårda ytan ska ta skada också.

Marmor.

En klassiker som använts sedan antiken. Marmor är synonymt med lyx och tidlöshet och väljer du en bänkskiva i Göteborg med denna sten så väljer du också att skapa ett kök som direkt drar ögonen till sig. Nackdelen med marmor är att det inte klarar syra så bra. Torka upp spill direkt och undvik att ställa exempelvis vinglas eller vinägerflaskor på ytan. Du kan heller inte använda rengöringsprodukter med mycket syra i sig - det skadar ytan direkt.

Kalksten.

Vill du ha en mer lokal prägel på din bänkskiva så är kalksten valet för dig. Kalksten är tålig - stenen används exempelvis som golv - och ger en unik prägel på köket tack vare de spännande mönster som kan bjudas. Samma sak gäller emellertid för kalksten som för marmor: undvik syror och se alltid till att torka upp spill direkt!

Betonghåltagning ändrade utseende i Uppsala

12 Oct 2022

Tycker man att rummen i huset är små och trånga så kan man ändra på det med hjälp av ett företag som gör betonghåltagning i Uppsala, som vet hur man gör jobbet.

Huset hade små rum vilket var typiskt för gamla hus. Vissa delar var dock annorlunda på grund av att huset byggts ut för att passa en större familj. De små rummen var numera kök, matrum samt ett stort skafferi och två mindre rum som stod tomma. Badrum och vardagsrum låg i den nyare delen av huset som gränsade till köket.

Paret Eriksson hade funderat på hur de skulle göra för att få ett bättre flow så att huset kändes som en enhet istället för två. Till sist enades de om att väggen mellan köket och matrummet skulle tas bort för ett större kök med kombinerad matplats. Även väggen mellan köket och vardagsrummet skulle öppnas.

Betonghåltagning löste planlösning

Innan något kunde göras kontaktade ett företag som jobbade just med betonghåltagning i Uppsala. Anledningen var att de behövde expertis då det finns regler runt detta men även för att de inte visste om väggarna var bärande. En tid bokades in för att visa ritningar och för att hantverkarna skulle få se huset.

Till parets glädje visade det sig att de kunde riva väggarna och när de fått en offert sattes arbetet igång med betonghåltagningen. Arbetet var omfattande men blev fantastiskt bra. Nu kunde de laga mat och konversera med personer i vardagsrummet. Den öppna planlösningen skapade en helt ny känsla i hemmet.

Skaffa braskamin till huset i Göteborg

10 Oct 2022

Att koppla av vid en brasa efter en lång dag är något av det bästa med vardagen. En firma som erbjuder braskaminer i Göteborg kan göra det till verklighet.

Det har varit en lång dag. Upp tidigt på morgonen. Frukost och sen iväg med barnen till dagis och skola. Möten på jobbet, både för- och eftermiddag. Deadlines som måste hållas. Rycka in för sjuka kollegor. Knappt hinna äta lunch. Sen hämta barnen och skjutsa dem till sina fritidsaktiviteter. Handla mat. Svänga ihop nåt att äta. Läxläsning. I säng med barnen.

Nu, äntligen, kan du pusta ut. Dra ett djupt andetag och sätt dig i favoritfåtöljen med en kopp thé. Lite kallt känns det förstås när du sitter stilla och svetten efter allt sjå kyler ned dig. Elementen ger lite dåligt med värme. De skulle nog behöva luftas, men nu har du verkligen inte ork att resa dig upp igen. Nåja, det finns ju en filt att svepa in sig i.

Dröm om en braskamin

Så sitter du där och tänker “så himla skönt det hade varit med en brasa just nu. Man skulle kanske hitta någon firma som säljer braskamin i Göteborg?”. När tanken slagit rot så sitter den som berget. En braskamin skulle inte bara ge mysfaktor utan även bidra till uppvärmningen av huset.

Även på natten finns tanken där, nu i form av en dröm. Du drömmer om en härlig brasa som värmer dig. När du vaknar på morgonen är beslutet fattat. Du ska kolla upp om det går att installera braskamin.

Fasadrenovering är ett varierande jobb

8 Oct 2022

Fasadrenovering kan tyckas vara ett enda arbete med i praktiken innebär det flera olika moment som ska göras. Därför blir ingen renovering den andra lik.

Äger du en byggnad av något slag vet du att det gäller att hålla efter den och sköta om den. Trots det sliter tidens tand ner den på ena eller andra sättet. Då är det dags att fundera på en fasadrenovering. Har du inte alls underhållit din byggnad behöver en renovering göras tidigare än vad som normalt rekommenderas.

Att renovera en fasad ter sig olika beroende på hur underhållit varit. En välskött fasad bryts inte ner så lätt. Men hur det än varit kommer det förr eller senare bli slitage på trä eller så kommer en putsad vägg börja släppa taget om underlaget. Då kan du vara snabb med att renovera och det hela blir enklare.

Fasadrenovering sker i några steg

En fasadrenovering i Enskede kan gå till på följande sätt. Först repareras de skador som uppstått. Det kan innebära att man lagar sprickor eller åtgärdar missfärgningar som uppstått i murputsen. Kanske har tegelstenen på en husfasad urlakats eller murbruket mellan tegelstenarna blivit smuligt. På ett målat trähus kan färgen ha släppt.

Efter att alla skador åtgärdats kommer tvätt och rensning av stuprännor. Dessa kollar man noga så att det inte finns någon läcka. Man tvättar även hela huset. Sist men inte minst målar man huset om det låter sig göras. På ett tegelhus är det som du förstår inte det minsta aktuellt.

Målare i Hägersten kan förvandla din bostad

28 Sep 2022

När det är dags att göra om hemma eller fräscha upp kan du kontakta en målerifirma i Hägersten, för att ge din bostad ett lyft. De kan både färg och tapet.

Ett riktigt bra måleriarbete kan verkligen göra skillnad för ett rum. Det är inte bara väggar som kan förvandlas med hjälp av en målerifirma i Hägersten, även lister, dörrfoder och tak kan få sig ett riktigt lyft. Precis som att ett bra jobb kan hjälpa ett rum kan ett dåligt tyvärr stjälpa. Därför är det viktigt att anlita ett proffs.

Om du känner att ditt hem är i behov av en renovering, men du är inte riktigt beredd att lägga flera hundra tusen kronor på att ändra lite hemma, kan du prova att måla eller tapetsera om. En avskavd tapet eller omodern väggfärg kan verkligen dra ner intrycket hemma, men tack och lov är det ganska lätt att åtgärda. Det behöver inte heller bli särskilt dyrt.

Målare kan även tapetsera

Om målarfärg inte riktigt känns som din grej kan du liva upp hemmet med en snygg tapet. Idag finns det allt möjligt att välja mellan och det finns garanterat något som passar även dig. Storblommigt och färgglatt, vävtapet med textur eller varför inte en fototapet? Oavsett stil kan en målerifirma i Hägersten hjälpa dig att sätta upp dina nya tapeter.

Att göra ett ordentlig förarbete är viktigt när du målar eller tapetserar. Ibland behöver väggarna spacklas och slipas. Sådant har givetvis en professionell målerifrima koll på och de ser till att din tapet eller färg håller i många år, genom att göra ett ordentligt grundjobb.

← Äldre inlägg

Lär dig snickeri!

Här hittar du tips och metoder om hur du ska gå till väga när du vill lära dig snickeri.