Yrket som breddats

När man vill ha hjälp med installation eller åtgärdande av fel som rör vatten och avlopp finns det en yrkesgrupp som arbetar inom området. Ett område som även kan innefatta värmekällor.

Rörmokare är de som arbetar med allt som rör vatten och avlopp. Man installerar och reparerar allt som har med dessa två områden att göra. Men idag kan man även kontaka en rörmokare i Stockholm när det gäller värmepumpar. Det brukar i så fall handla om installation, service eller reparation av den sorts värmepumpar som har med vatten att göra på något sätt.

Och där ingår även varmvattenberedare. I vissa fall har man olika personal som arbetar specialiserat med ett av dessa områden i taget, alltså vatten och avlopp för sig och värme för sig. Men i mindre företag så har personalen kunskap om alla dessa tre områden.

Allt hänger ihop

Det är många olika funktioner i ett hus som på något sätt hänger ihop. Och fast att vatten och el är varandras motpoler och dessutom en livsfarlig blandning, så kan de ibland behöva kombineras. Det gäller exempelvis när man installerar en värmepump eller varmvattenberedare och när man installerar en bubbelpool eller pump till pool.

I vissa fall kan det röra sig om en installation som elektrikern kan göra i förväg och där rörmokaren endast behöver sätta i en kontakt. Men i andra fall kan man gå andra vägen och börja med rörmokarens arbete och avsluta med att elektrikern kommer till platsen och utför alla installationer gällande elområdet.

24 Mar 2021

Lär dig snickeri!

Här hittar du tips och metoder om hur du ska gå till väga när du vill lära dig snickeri.