Vill du bli låssmed?

Att vara låssmed är ett klassiskt yrke som förknippas med traditionella och fysiska nycklar och lås. Branschen är dock i ständig förändring och idag anser många att titeln är missledande, då branschen digitaliseras allt mer och mer.

Vill man arbeta som låssmed finns det utbildningar, bland annat gymnasiala sådana i Sverige. Efter 3 år kan man avlägga ett gesällprov och efter 6 år kan man avlägga ett så kallat mästerprov.

Hur mycket utbildning man behöver varierar mycket från land till land. I vissa länder räcker det med ett enkelt certifikat som utdelas av arbetsgivaren, i andra länder krävs en betydligt högre utbildningsgrad.

Vissa låssmeder väljer att nischa sig mot en speciell typ av lås. Många låssmeder jobbar också som en slags säkerhetskonsult. Alla säkerhetskonsulter har dock inte skickligheten och kunskaperna som krävs för att jobba som låssmed.

Historiskt sett har låssmeder byggt eller reparerat hela lås. Masstillverkningen av lås har dock gjort detta betydligt mer ovanligt.

Låssmeder får också ofta fungera som rådgivare när folk undrar vilken typ av lås som passar just dem, hur säkra låsen är och vid liknande frågor.

Tjänster

De allra flesta låssmedsfirmor har breddat sitt utbud jämfört med hur det såg ut för bara några decennier sen. Idag erbjuder många låssmeder installering av exempelvis passagesystem.

Passagesystem innebär att kunden kan förenkla nyckeladministrationen en hel del. Passagesystem gör det även möjligt för fastighetsägaren, eller annan behörig personal, att se vilka som passerar vid en viss tidpunkt, samt att man har bättre koll på vilka som egentligen är behöriga att passera fastigheten.

Inbrottslarm är något annat som många låssmeder gärna hjälper till med.

Förutom dessa två tjänster brukar låssmeder alltid vara redo att rycka ut när nycklarna blivit borttappade. I sådant fall ringer man en låssmed som har jour (om det händer mitt i natten till exempel) så att situationen kan lösas. Det är kanske just den här tjänsten som låssmeder är allra starkast förknippade med.

Många hjälper också till med enklare saker, så som kopiering av nycklar som även det är starkt förknippat med yrket. Det är alltid en god idé att kolla upp det aktuella företaget i förväg för att se vilka tjänster de erbjuder. Utbudet skiljer sig som tidigare en del mellan de olika firmorna. Skillnaderna ligger ofta i att vissa låssmeder har moderniserat sin verksamhet mer, medan andra sysslar med mer traditionella låssmedstjänster.

6 Dec 2016

Lär dig snickeri!

Här hittar du tips och metoder om hur du ska gå till väga när du vill lära dig snickeri.