Vill du arbeta som miljökonsult i Göteborg?

Att jobba som miljökonsult i Göteborg kan innebära ett omväxlande och spännande arbete. Men hur blir du miljökonsult och vad kan du arbeta med efter plugget?

Miljön har blivit en allt viktigare fråga för många och alla vill vi väl ha vacker natur runt omkring oss? Medan en del nöjer sig med att bara klaga och hoppas att någon annan ska lösa frågan finns det de som själva vill dra sitt strå till stacken och arbeta för en mer hållbar värld.

Ett sätt att kunna arbeta med miljöfrågor är att bli miljökonsult. Det är ett ganska brett arbete och kan omfatta många olika saker där flera typer av utbildningar kan vara relevanta. En relativt vanlig väg till jobbet är dock att läsa något naturvetenskapligt ämne eller en teknisk utbildning på universitet eller högskola.

Vad gör en miljökonsult?

Väldigt kort sammanfattat handlar jobbet om att vara specialist på miljöfrågor. Men det är som sagt ett väldigt brett område vilket innebär att du kan specialisera dig på det just du brinner för. En del miljökonsulter arbetar till exempel med återbruksinventering i Göteborg, vilket har att göra med att kartlägga vilka saker som kan återvinnas och användas igen.

Andra arbetsuppgifter kan vara att utreda hur byggprojekt med mera kommer att påverka miljön, eller att hjälpa till med att skapa mer hållbara byggnader och liknande. Marknaden för miljökonsulter kommer troligtvis att se bra ut i framtiden och det finns ingenting som tyder på att vår miljömedvetenhet kommer minska framöver.

23 Aug 2023

Lär dig snickeri!

Här hittar du tips och metoder om hur du ska gå till väga när du vill lära dig snickeri.