Vilka jobb gör snickare?

Snickeri är ett brett begrepp där yrkesgruppen ägnar sig åt många olika områden. Vilka jobb gör snickare?   

Stor yrkesgrupp 

Att vara snickare innebär att man på något vis ägnar sig åt snickeri men vad det är kan skilja sig en hel del. Oavsett om man har utbildat sig redan vid gymnasiet eller senare i livet är det vanligt att man väljer ett jobb där man ägnar sig åt det man intresserar sig för mest. Dom allra flesta med utbildning jobbar med att bygga och renovera, främst i trä, men det finns även mindre yrkesgrupper inom snickeri där tillverkning av olika produkter är huvudsysslan. 

Byggnadssnickare 

Den kanske vanligaste snickaren är den som ägnar sig åt husbyggen, renoveringar och andra stora jobb. Inom detta område finns troligen också flest verksamma och även här kan arbetsuppgifterna och typer av jobb skilja sig från dag till dag. Någon dag kanske man är med och bygger ett hus från grunden och en annan dag befinner man sig på ett stort bygge tillsammans med flera andra hantverkare. Mindre renoveringar hemma hos privatpersoner är också vanligt lika väl som att man kanske bygger en bro eller altan åt en kund. 

Här följer vanliga jobb för en byggnadssnickare: 

  • Bygga och monterar hus, friggebodar, altaner mm 
  • Utföra renoveringar hemma hos privatpersoner och företag 
  • Ha en viktig roll vid stora ny- eller ombyggnationer av sjukhus, lägenhetshus mm 

Finsnickare 

Den som är utbildad snickare och har ett öga för detaljer kan alltid välja att jobba med finsnickeri. Det innebär att man skapar möbler och andra ting i mindre skala. Till skillnad från byggnadssnickaren arbetar man mer med händerna än med kroppen och man jobbar troligen även med mindre verktyg. Man bygger inte på samma sätt utan ägnar sig åt passionerat skapande, ofta efter en kunds specifika önskemål. 

 
Andra områden 

Snickare är som sagt väldigt brett och förutom att vara finsnickare och ägna sin arbetstid åt att tillverka möbler, eller att vara byggnadssnickare som bygger och renoverar hus finns även andra jobb man kan göra. Som maskinsnickare tillverkar man till exempel dörrar, fönster, platsbyggd köksinredning, trappor och andra spännande saker. Det finns många möjligheter under kategorin snickare och oavsett vad man föredrar är det både varierande och ibland utmanande.  

Exakt vilka jobb en snickare gör beror alltså på vilken område man tittar på. Behöver man hjälp med arbeten som har med trä, renovering eller bygg att göra kan man dock kontakta en snickare för att få det åtgärdat. Och väljer man som snickare att starta eget kan man utföra i princip vilka jobb man själv vill förutsatt att man har rätt kunskaper. Är man anställd på en firma jobbar man i regel inom något specifikt område, exempelvis inom bygg eller tillverkning.

Läs gärna mer om snickare här: https://www.snickarenyköping.nu

2 Jan 2020

Lär dig snickeri!

Här hittar du tips och metoder om hur du ska gå till väga när du vill lära dig snickeri.