Vikten av en effektiv teknisk förvaltning

Som bostadsrättsförening eller fastighetsägare finns det mycket att tänka på, även i de minsta detaljerna. Hyresavier måste distribueras, snön måste skottas, droppande kranar måste åtgärdas och mycket mer.

Visst är det möjligt att ta hand om mycket själv, i synnerhet om fastigheten inte är alltför stor. Men att investera i en väl fungerande teknisk förvaltning är också ett klokt sätt att hantera och vårda sin fastighet. På detta sätt bevarar och garanterar man fastighetens värde, något som vanligtvis ger avkastning vid en eventuell framtida försäljning. En teknisk förvaltning anpassas vanligtvis efter uppdragsgivarens behov och kan innefatta olika områden, såsom hjälp med akuta felanmälningar som vattenläckor, men också planering av underhåll och upphandling av tjänster och avtal. Man kan även låta den tekniska förvaltningen hantera kontakten med boende, vilket kan vara till hjälp vid eventuella konflikter, uppsägningar av avtal, störningsärenden med mera.

Ta även hänsyn till referenser

Innan man anlitar en teknisk förvaltning är det viktigt att överväga vilken hjälp man behöver och vilka uppgifter man kan hantera själv. Som en mindre bostadsrättsförening eller fastighetsägare finns det välförberedda standardiserade förvaltningsavtal att utgå ifrån. Det lönar sig att jämföra priser, så begär in offerter från flera olika företag inom förvaltning i Stockholm. Men det gäller inte bara att titta på grundpriset utan även att ta reda på kostnaderna för eventuella extratjänster. Fråga också efter referenser och kontrollera dessa. En slarvigt utförd teknisk förvaltning leder nämligen ofta till extra kostnader i form av dyra reparationer och tilläggskostnader.

10 Oct 2023

Lär dig snickeri!

Här hittar du tips och metoder om hur du ska gå till väga när du vill lära dig snickeri.