Tänk på detta innan ni byter ut era gamla fönster

Det sägs att fönster är husets ögon och byter man ut dem förändras husets karaktär. Därför ska man tänka sig för noga innan man byter ut dem och kanske i stället överväga att renovera dem.

Men det är inte bara husets estetik som kan påverkas av ett fönsterbyte. Husets värde kan faktiskt minska om det arkitektoniska uttrycket påverkas negativt av fönsterbytet. Men att byta fönster är också en större kostnad som inte sällan även innebär att väggar kan behöva repareras, både in- och utvändigt. Genom att varsamt renovera karm och båge på fönster så att de sluter tätt och kanske även sätta in ett lågemissionsglas kan man få gamla fönster att bli lika energisnåla som nya. Genom att renovera fönster sparar man både energi och material, vilket självfallet är bra både för miljön och plånboken.

Därför ska man vara rädd om sin gamla fönster

Många äldre fastigheter fick tyvärr sina fönster utbytta i renoverings-hysterin på sextio- och sjuttiotalet. Dessa fönster går sällan att renovera. Detta för att de är av sämre virke än de som tillverkades tidigare. Har man äldre fönster av bra kvalitet ska man därför vara rädd om dem och ge dem nytt kitt och ny färg när de behöver det, då kan de hålla i minst hundra år. Det är ett tidskrävande, men trevligt arbetet att renovera fönster och vill man själv inte göra det finns det gott om företag som enbart sysslar med fönsterrenovering i Stockholm.

7 Dec 2020

Lär dig snickeri!

Här hittar du tips och metoder om hur du ska gå till väga när du vill lära dig snickeri.