Taksäkerhet - det du behöver veta

Att vistas uppe på ett tak innebär alltid en risk. Ett fall kan, oavsett höjd, innebära en direkt fara för livet. Som villa- och fastighetsägare har man också ett ansvar. Inte bara för sig själv - utan för alla som vistas uppe på taket, och i anslutning till fastigheten/villan. Taksäkerhet i Stockholm är ytterst viktigt, men hur ser det egentligen ut hos dig?

Taksäkerhet i Stockholm är en fråga som aktualiseras varje vinter. Årligen sker olyckor som en följd av att snö och istappar ramlar från taken. Skottning är ett givet alternativ för att förhindra detta, men ser man till taksäkerhet så kan även exempelvis snörasskydd fylla en stor funktion.

Snöskottning å sin sida sker av professionell företag som du som fastighetsägare anlitar för regelbunden skottning av ditt tak. För att detta ska kunna ske utan risk för olyckor så måste också ditt tak vara säkert nog att vistas på. Om någon ramlar och gör sig illa så ligger det på ditt ansvar om det sker en bedömning att din taksäkerhet haft brister. Det ska exempelvis finnas stegar, det ska finnas glidskydd och det ska finnas ankarpunkter att fästa selar i. Det är ditt ansvar att se till att detta finns. Givet dock är hur ditt tak ser ut - taksäkerhet ser annorlunda ut beroende på vilket typ av tak och vilken lutning det handlar om.

Taksäkerhet i Stockholm - säkra din fastighet

Hur ser det ut på ditt tak i Stockholm? Taksäkerhet är en fråga som måste tas på allvar - och det gäller även befintliga lösningar. Att du som villaägare har taksäkerhet installerad i form av exempelvis ankarpunkt och glidskydd är inte synonymt med att detta är för evigt. Saker och ting måste underhållas med jämna mellanrum, de måste kontrolleras och du måste hela tiden se till att just din taksäkerhet i Stockholm ligger på en nivå som fyller en reell funktion - och inte en falsk trygghet.

Företag som arbetar med att ta fram lösningar vad gäller taksäkerhet inkluderar ofta service och översikt i sina tjänster. Det ger en trygghet och det är definitivt värt att inkludera detta i samband med att du exempelvis ska sätta upp snörasskydd eller andra detaljer för att skapa en större säkerhet på ditt tak.

Ta professionell hjälp för jobb på taket

En annan fråga som måste ställas är följande: måste du verkligen ge dig upp på taket? Årligen sker ungefär tusen olyckor i Sverige som en följd av fall från tak. De flesta av dessa handlar om villaägare som gett sig upp på taket - eller en stege - för att rensa hängrännor, rengöra eller fixa till exempelvis en antenn.

Det går att förhindra dessa olyckor och på ett ganska enkelt sätt: ta professionell hjälp. Företag som dagligen jobbar från högre höjder - plåtslagare, takskottare, takläggare, företag inom taksäkerhet - går att anlita för allt detta. Det kostar inte speciellt mycket, men det kan vara ett beslut som i slutändan räddar liv.

23 Dec 2021

Lär dig snickeri!

Här hittar du tips och metoder om hur du ska gå till väga när du vill lära dig snickeri.