Takläggare – ett jobb i det tysta

Det finns några jobb som är ytterst välbehövliga men som är väldigt bortglömda i samhället. Det handlar om yrkesmän som gör sitt jobb i det tysta och där man sällan ser dem och av den anledningen nästan glömmer bort deras existens.

Ett typiskt exempel på ett sådant yrke handlar om takläggare och detta kan förklaras genom två saker. Först och främst; en takläggare är ingenting som man kommer i kontakt med på daglig basis. Som privatperson så handlar det kanske om intervaller på kanske tjugo år innan man behöver en takläggare och om man ser till anledning nummer två så berörde vi denna aspekt ovan – man ser dem helt enkelt inte.

Tar man en takläggare i Stockholm som exempel – där husen ju är betydligt högre än i andra städer – ja, då kommer man som boende där knappast att se denna genomföra sitt dagliga förvärv. Något som är synd – att se en skicklig takläggare i aktion är verkligen en fröjd för ögat.

Osynligheten leder till dålig återväxt

Visst, man kan tycka att denna osynlighet för en takläggare och jobbet denne utför är lite av en parantes och ingenting att fästa någon större vikt vid. Sanningen gällande detta är dock att det för med sig en baksida som handlar om att det råder en brist på takläggare i dagsläget – en brist som dessutom riskerar att bli ännu värre. Yrket har nämligen – på samma sätt som exempelvis plåtslagare – många äldre verksamma människor som närmar sig pensionsåldern med stormsteg. Och – här ligger faran – vad händer då dessa försvinner?

Jo, det är här problemen kommer att märkas rejält och framförallt i en stad som Stockholm – går alla dessa takläggare i pension ungefär samtidigt och det inte finns tillräckligt många som fyller på underifrån så förstår man också problematiken. I en stad som Stockholm – en stad som ständigt växer och där man ständigt måste bygga nytt för att kunna matcha det stor antalet människor som flyttar in – så skulle detta kunna bli en katastrof.

Finns det inga takläggare eller plåtslagare så skulle många byggen tvingas skjutas upp och man skulle inte alls nå den effektivitet som man alltid eftersträvar vid större byggnationer. Här finns det bara en lösning och denna är enkel: att försöka få fler unga personer att intressera sig för detta yrke.

Utbilda dig till takläggare

Här ska man veta att facket ansträngt sig för just detta och genom regelbundna besök på gymnasieskolor försökt få unga människor att bli just takläggare eller plåtslagare. Detta har det även skrivits om i de större tidningarna och vi får hoppas att denna aggressiva satsning bär frukt i framtiden.

Som sagt; farorna med att tappa en generation av takläggare till pensionen samtidigt som återväxten är lika klen som i dagsläget – ja, det riskerar att förvandlas från problem till katastrof och särskilt då i en så expansiv stad som Stockholm där behovet redan nu är stort.

10 Apr 2017

Lär dig snickeri!

Här hittar du tips och metoder om hur du ska gå till väga när du vill lära dig snickeri.