Svängkranar högt och lågt

Behöver du någon eller något som klarar av att lyfta dina saker högt och lågt åt alla håll och kanter, då har du förmodligen behov av svängkranar. En sådan kan monteras på vägg eller golv.

Svängkranar är bra till mycket men framför allt till att lyfta enormt tunga saker. Har du ett lager där det ska lyftas material som väger flera ton flera gånger om dagen så behöver du verkligen en eller flera svängkranar för att klara av att göra det. De har armar som sträcker sig långt ut åt sidorna och kan förflytta varor med en radie på olika mått. Sex meter är nog det vanligaste måttet på en svängarm och då skulle det bli tolv meter i diameter.

Skillnader och likheter mellan en pelarsvängkran och en väggsvängkran

Svängkranar kan se ut på olika sätt men oftast är de väldigt lika. En del sitter fast i väggen och då kallas de väggsvängkran. Andra sitter fast i golvet och då är benämningen pelarsvängkran. Svårare än så är det faktiskt inte. De kan båda lyfta tunga saker på ibland upp till flera ton. Det gäller därför att de är förankrade på ett sätt som håller för att de ska kunna lyfta allt det tunga materialet.

Den stora skillnaden är att en väggsvängkran kan monteras fast på en pelarsvängkran. Men en pelarsvängkran kan endast vara fastmonterad i ett golv. Är det ett fristående golv kan radien bli 360 grader som en pelarsvängkran kan arbeta med. Det finns både elektriska och manuella styrmekanismer för dessa svängkranar.

20 Feb 2022

Lär dig snickeri!

Här hittar du tips och metoder om hur du ska gå till väga när du vill lära dig snickeri.