Sök bygglov med rätt bygglovsritning

Bygglovsritningar behövs när du ska söka bygglov för ditt nya hus. Vad innebär ett bygglov, vilka slags ritningar behövs och vem kan hjälpa dig att ta fram dem?

Du har säkert hört talas om bygglov men vet kanske inte vad det betyder. Ett bygglov är ett godkännande från kommunen, att du får bygga det hus du önskar dig. Men det kan även krävas ifall du ska bygga om eller bygga till på ditt hus. Det som kan skilja sig är storleken på det du ska bygga, ifall det redan finns en huvudbyggnad och ifall tomten ligger inom kommunens detaljplan eller ej. Bygglovet godkänns när du har kommit in med rätt bygglovsritning och dokument, samt ifall kommunen ser ditt hus som godkänt enligt alla parametrar.

Bygglovsritningar av flera olika slag

När du ska söka bygglov så är det flera olika typer av bygglovsritningar som du ska lämna in för att kommunen ska fatta beslutet. Du ska exempelvis lämna in en nybyggnadskarta, där huset är inritat på en tomtkarta så man ser var husets placering blir. Från arkitekten eller hustillverkaren ska du be om att få en ritning som visar husets utsida från alla vinklar, en ritning som visar husets planlösning samt ritningar som visar husets grund och hur huset är skapat. Det kan även behövas ritningar som visar husets vatten, avlopp, uppvärmning, ventilation samt elektricitet. Men det beror på vilken storlek huset som du bygger har och vad du slutligen ska använda ditt hus till.

8 Oct 2021

Lär dig snickeri!

Här hittar du tips och metoder om hur du ska gå till väga när du vill lära dig snickeri.