Snygga stuprör höjer värdet på hus i Stockholm

Plåtarbetet är det som ger den slutgiltiga finputsningen på hus i Stockholm. Stuprör och hängrännor är inte bara nödvändiga, de förhöjer helhetsintrycket.

Tak skyddar inte bara ditt hus, det är också kronan på verket och påverkar hur huset upplevs. Oavsett vilken typ av takbeläggning du valt så är plåtarbetet det som gör att taket blir tätt. Runt skorstenar och ventilation, kanter och vinklar finns det plåt som hindrar vatten från att läcka in.

Stuprör och hängrännor leder sedan regn- och smältvatten i rätt riktning så att det transporteras bort från fastigheten. Dessa nödvändiga tak- och fasaddetaljer kan, om de inte valts och monterats med omsorg, störa helhetsintrycket av ett hus. Men de kan också ge huset en fin karaktär.

Stuprör och hängrännor ska väljas och monteras med omsorg

Hängrännorna är de som löper längs med takkanten. De samlar upp vatten som rinner ner från taket. Genom att ha en lutning på mellan 3–5 mm per meter transporteras vattnet mot närmaste stuprör. Stuprörens funktion är att leda ner vattnet i den dränerade marken. Det får inte vara för långt mellan stuprören. Ett avstånd på högst 20 meter mellan varje rör är att rekommendera.

När du anlitar en plåtslagare kan du få skräddarsydda stuprör i Stockholm. Stuprör ger rätt avrinning från taket och ger, med rätt färg och montering, balans och harmoni åt fasaden. Det lönar sig att anlita en fackman för de sista avslutande detaljerna på en byggnad eftersom det är detaljer som ger ditt hus rätt karaktär.

11 Aug 2023

Lär dig snickeri!

Här hittar du tips och metoder om hur du ska gå till väga när du vill lära dig snickeri.