Ska du bygga altan? Tänk på det här först

En altan är något som de flesta svenskar drömmer om, om de inte redan har en. Varje år byggs många, många altaner runt om i landet. Ibland är det hantverkare som gör detta, ibland är det husägarna själva. Att bygga altan är dock inget projekt som man bör förhasta sig genom. Det krävs tid, energi och, inte minst – planering.

Var ska den byggas?

Ett moment i planeringen som är mycket viktigt. Var altanen bör sitta beror i hög grad på personliga önskemål. De allra flesta vill gärna ha sol på kvällen och möjligheten att enkelt ta sig in i och ut från köket. Vissa vill ha morgonsol, medan andra bygger ett trädäck runt nästan hela huset.

Frågorna man bör ställa sig är alltså om man vill ha kvälls- eller morgonsol, vad som ska göras på altanen och hur stor den kan tänkas vara. Många anser att en alldeles för stor altan lätt tar över och harmoniserar dåligt med ett litet hus. Även det här är dock givetvis en smaksak. Det finns egentligen inga färdiga mallar när det kommer till att bygga altan, utan allt behöver anpassas till huset det ska byggas till och personliga behov och önskemål.

Bygglov

Huruvida man behöver bygglov för att bygga altan beror lite på. Handlar det om ett trädäck som ligger i nivå med markytan, krävs det som regel inte bygglov. Om altanen däremot går upp i höjd en bit ovanför markytan, kan bygglovsplikten dock omfatta detta.

Några exakta dimensioner på hur högt en altan får byggas utan bygglov finns inte. Istället görs en bedömning av det visuella intrycket. Principen om höjd ovanför markytan gäller även på sluttande mark, där altanen ju kan hamna ganska högt upp om det sluttar brant. Ska dy bygga altan, kan det alltså vara bra att kontakta byggnadsnämnden i ett tidigt skede.

Underhåll av altanen

Att altanen behöver underhåll är något man bör känna till (och vara beredd på att utföra) innan man bestämmer sig för att skaffa en. Till exempel behöver plankorna tvättas regelbundet, något som vissa väljer att göra detta med en högtryckstvätt. Gör man detta bör man vara noga med att se till att det inte är alldeles för hårt tryck i spolningen, då det kan förstöra fibrerna.

Efter en tvätt behöver altanen normalt sett oljas in. Bäst görs detta på vårkanten innan högsommaren har börjat. Vill man syssla mindre med underhållsarbeten, är det ett alternativ att lägga ett altangolv av träkomposit. Den initiala kostnaden för detta är lite högre, men blir ekonomiskt försvarbart i längden med tanke på hållbarheten.

Har du grannar nära?

Om du bor väldigt nära dina grannar, bör du redan nu besluta dig för om du ska ha insynsskydd eller inte. Kanske kommer det kännas som att du inte helt kan slappna av ifall du vet att grannen enkelt kan se in?

Ett insynsskydd kan se ut på många olika sätt. Vanligt är att man använder ett högt plank som ramar in på ett behagligt sätt. Ett annat alternativ är att införskaffa flertalet stora krukväxter, ja nästan träd, och placera dem på utvalda platser. Blommorna kräver givetvis mer form av arbete för att de ska hålla under hela sommaren. Även ett plank behöver dock underhåll, precis som vilket trä som helst.

7 May 2017

Lär dig snickeri!

Här hittar du tips och metoder om hur du ska gå till väga när du vill lära dig snickeri.