Sanering av asbest i Linköping

Ska ni renovera men är osäkra på om det finns asbest i köket eller under golven? Ta hjälp av ett företag specialiserat på sanering av asbest i Linköping.

Asbest användes flitigt i olika byggmaterial som exempelvis kakelfog, isolering, plastgolv och murbruk innan det totalförbjöds 1982. Materialet är billigt och har många bra egenskaper. Bland annat isolerar det effektivt mot ljud, värme och kyla. Men det spelar mindre roll när de små partiklar som frigörs när man handskas med asbest är starkt cancerframkallande.

Asbest är bara farligt när man river ut det eftersom det är då de farliga partiklarna uppstår och sprids i luften. Därför finns det fortfarande asbest i många orenoverade bostäder. Står man inför en renovering kan det därför vara klokt att först ta reda på om där finns asbest eftersom man i så fall måste utföra en sanering.

Sanering av asbest kräver certifiering

Det krävs särskild utrustning och kunskap för att kunna utföra en asbestsanering på rätt sätt så att den sker säkert både för en själv och för omgivningen. Därför måste man anlita ett företag i Linköping som är specialiserat på sanering av asbest. Är man osäker på om och var det finns asbest kan de först ta prov på olika byggmaterial.

Hur mycket en asbestsanering kostar beror på omfattningen av arbetet och hur mycket asbest som finns i byggnaden. Innan arbetet kan påbörjas måste också rummet där asbesten finns kapslas in för att förhindra spridning av asbestpartiklar i luften. Detta för att inte riskera andra människors hälsa men också för att inte kontaminera annat byggmaterial. Läs mer på denna hemsida om varför sanering kan vara nödvändigt: saneringlinköping.se

26 Oct 2022

Lär dig snickeri!

Här hittar du tips och metoder om hur du ska gå till väga när du vill lära dig snickeri.