Så bygger du en enkel byggnadsställning

Är det så att det är dags att renovera om fasaden på ditt hus? Det är ett gansksa så drygt arbete. Bäst är ju om ni alltid är två när det ska till att svinga sig på stegar, eller om man ska upp på taket. Som fritidsbyggare borde man alltid tänka på säkerheten. Framför allt om man inte är en van hantverkare, och även de vana hantverkarna tänker på säkerheten när de ska upp på mer än 2 meters höjd. Att använda sig av en stege för att komma åt vindskivorna, som på bilden är inte bra. Alls. Arbeten som sker mer än 2 meter ovan markytan bör ske från en riktig byggnadsställning.

Så bygger du en enkel byggnadsställning

Om du inte redan har en byggnadsställning kan du faktiskt bygga dig en sådan. Den enkla varianten är att tänka dig att först bygga 2-4 stegar. På varje stege, lägger du horisontella plankor. Ska de vara riktigt stadiga bör de spikas fast. Den enkla byggreglen är att bygga med 45x95 centimeter och bygger då med 2-4 stegar, beroende på hur stor eller bred du behöver en sådan. Du behöver horisontella plankor för att bygga stegarna på 95 centimeter. Mellan de båda ställningarna till stegen bygger du sedan 45 centimeter tvärsgående stegar. Bredden på dem bestämmer du själv.

Det bästa är att du tar mått på de plankor som du ska lägga på själva stegarna så att du har plankor att kliva på upp eller ner. Säg att du tar 94 centimeter långa plankor som du placerar på de 45 centimeter långa stegen på stegarna som du har byggt. Då får du en byggnadsställning som är 95 centimeter hög och 95 centimeter bred, och lägger du stegarna med ett mellanrum på 45 centimeter får du lagom stora kliv sedan när du ska stiga upp och ner för byggnadsställningen.

Se till att gräva ner stegarna till byggnadsställningen

Beroende på hur marken runt huset ser ut, bör du se till så att själva byggnadsställningen står säkert. Om du vill vara riktigt på den säkra sidan, gräver du ner stegarna en 5-10 centimeter ner i marken så att de står stadiga när du kliver på byggnadsställningen. Denna enkla byggnadsställning gör att du kommer upp en meter ovanför markytan. Den kommer dock inte att hjälpa dig när du behöver komma 3 meter eller mer ovan markytan. Till det behöver du en ännu större byggnadsställning och då blir det krångligt att bygga sin egen byggnadsställning. I så fall rekommederar vi i stället att hyra en byggnadsställning. Här kan du läsa mer om hur du hyr, eller köper en byggnadsställning: http://www.byggnadsställningar.net.

10 Mar 2019

Lär dig snickeri!

Här hittar du tips och metoder om hur du ska gå till väga när du vill lära dig snickeri.