Så bör du göra vid en fasadrenovering

Behvöer du renovera fasaden på ditt hus? Ibland ser man människor som ger sig upp på höga stegar och emr elelr mindre riskerar livet och hälsan för att komma upp högst upp på det egna huset. Det är itne hetl ovanligt att man ser en ensam man som står högst upp på en stege och målar sitt hus. Man bara väntar på att han ska trilla ner i misstag, och då skadar man sig allvarligt. Tyvärr finns det ju inga lagar som förbjuder en enskild villaägare att ge sig upp på en stege och renovera den egna villans fasad. Däremot, om man anlitar ett byggföretag, är man så illa att låta uppföra byggställningar kring huset, så snart det är mer än 2 meter ovan marken.

Byggställning

En byggställning kan man antingen köpa eller bygga själv eller hyra. Den utgör ett skydd för hantverkaren som ska upp för fasaden och renvoera den. Då får hantverkaren dessutom avställningsytor för sina redskap och byggmaterialet. Dessutom bör hon eller han bära en hjälm, ifall att olyckan skulle vara framme.

Hantverkare med Rope Access

Om det skulle vara så att villans, eller fastighetens fasad ligger så illa till att ingen byggställning får rum runt huset, eller att huset är så pass högt att en byggställning inte når ända upp, och man kan ju inte renovera bara en del av huset och lämna resten orört, kan man i stälelt behöva anvädna sig av Rope Access, som möjliggör för hantvekarna att komma åt överallt på husfasaden. Det är ett säkert sätt, som liksom bergsklättrarna säkerställer att de kan arbeta ostört. Ibland kan det ju vara så att det inte finns möjligheter för en stor och klumpi byggställning, då måste man komma åt på håll ändå, eller så behöver man reparera broar, vindturbiner och kyrktorn. Då är Rope Access enda metoden för att komma åt och kunna utföra sitt hantverksjobb.

Alla behöver hjälm som arbetar på en byggarbetsplats

Oavsett metod för hur man kommer upp och når hela fasaderna behvöer personalen hjälmar och funktionella arbetskläder och skor som är anpassade för arbetet. Det finns särskilda spikskor som skyddar mot att man trampar å områden där det kan finnas mycket spik, men där den som bär skorna inte får in spikarna i skorna och skadar sig med flera dagars sjukskrivning som följd. Läs mer här om ett företag som använder Rope Access när de utför fasadrenovering i Stockholm på: http://www.fasadrenoveringstockholm.net.

29 Sep 2018

Lär dig snickeri!

Här hittar du tips och metoder om hur du ska gå till väga när du vill lära dig snickeri.