Rörmokare Kungsholmen - en viktig del av underhållet

Som fastighetsägare och som BRF så måste man lägga sig i framkant vad gäller underhåll av fastigheterna. Genom att göra så kan man komma undan billigare - och samtidigt också höja värdet på dels de enskilda lägenheterna och dels också på själva fastigheten.

Det kan handla om ett löpande underhåll där allt från ytskikt vidare till tak och energifrågor - samt ventilation - ses över och åtgärdas om problem upptäcks.

Underhållet sker i syfte att man ska komma undan akuta skador som kostar mycket pengar. Men, det finns en detalj som ofta glöms bort i detta. Genom att anlita en rörmokare på Kungsholmen kan även era stammar undersökas och - vid behov - åtgärdas. Idag är detta en ytterst smidig resa.

En rörmokare genomför en rörinspektion

Stammarna är de rör och ledningar som löper på insidan av en huskropp och som - baserat på detta - kan vara väldigt svåra att inkludera i de undersökningar och underhåll som regelbundet utförs.

Detta kan skapa problem. Många av de vattenskador som äger rum gör det som en följd av att exempelvis vattenrör spricker - gärna då vid kraftiga temperaturskiftningar från kallt till varmt. En rörinspektion ger snabba svar om hur stammarna i en fastighet egentligen mår.

Problem upptäcks i tid och åtgärder kan vidtas

Idag kan en rörmokare på Kungsholmen använda sig av slangar som förs in i stammarna och på toppen av dessa sitter sedan kameror som registrerar eventuella problem. En rörmokare på Kungsholmen sitter och följer händelseförloppet via en dator och antecknar var - och om - det finns några skador.

I många fall så kan man åtgärda sådana ganska snabbt genom en relining. Detta innebär att samma rörmokare - förutsatt att de har den kunskapen - kan gå in med epoxiplast i stammarna och då denna stelnar så har man nya rör- och ledningar på insidan av de gamla. I vissa fall dock så krävs det ett mer omfattande stambyte.

Oavsett vilket så är det första steget att upptäcka problemen. En rörinspektion är en prisvärd gardering mot framtida katastrofer. Kontakta en erfaren rörmokare via denna hemsida: www.rörmokarekungsholmen.nu

20 Dec 2022

Lär dig snickeri!

Här hittar du tips och metoder om hur du ska gå till väga när du vill lära dig snickeri.