Processen att riva hus

Har du köpt en vacker tomt, med ett gammalt hus som är för slitet för att renovera? Eller matchar det helt enkelt inte din smak vad gäller stil och konstruktion? Det finns många anledningar till att man kan behöva riva ett hus. Ofta är det just så, att man vill åt en tomt, men inte huset som står på tomten. Att riva ett hus är ett projekt som, åtminstone delvis, kan göras själv. Dock är det för de allra flesta det bästa valet att ta hjälp av en firma. Kanske inte för hela processen, men i alla fall vissa delar av den.

Ska du anlita en firma?

Om du planerar att anlita en firma för hela rivningen, finns inte lika starka skäl att se över processen. Det är givetvis bra att ungefär ha koll på hur det fungerar ändå. Men kanske är det jakten på en bra firma du bör lägga mest energi på. För att säkerställa att du betalar ett marknadsmässigt pris är det bra att in offerter från flera olika aktörer. Det är dock inte bara priset som bör vara avgörande. Vanligtvis får man vad man betalar för, och rivningsfirmor är inget undantag. Se till erbjudandet och det värde du får för pengarna du lägger ner. Se även till att kolla upp tillstånd och det formella kring företaget. Något annat du kan kolla för att förvissa dig om att firman är seriös, är referenser. 

Kontakta kommunen

Innan du börjar riva hus behöver du kontakta kommunen. Exakt hur kontakten ser ut kan skilja sig något från kommun till kommun. Det kan också se lite olika ut, beroende på vilket område det är. Är det ett område som anses vara av särskilt värde, kan en rivning vara svår att få till. Ligger huset utanför detaljplanerat område och utan vidare regleringar bör det dock inte vara svårt att få rivningen beviljad. Ofta ska anmälan skickas in minst en månad innan du ska börja riva. Detta så att berörd myndighet ska hinna granska din anmälan och ta ett beslut huruvida rivningen ska beviljas eller inte. I de allra flesta fall godkänns rivningen. Huvudsakligen är anmälningsprocessen till för att förhindra att k-märkta hus, eller byggnader av annat värde, rivs. 

Prata med en fackman

Innan du börjar med rivningen bör du tala med en besiktningsman som kan inspektera bostaden. Finns det farliga kemikalier eller ämnen i huset är det viktigt att känna till hur dessa ska hanteras, innan själva rivningen påbörjas. Om huset byggdes mellan 1950 och 1970 finns en hög risk att asbest finns i konstruktionen, till exempel. Det här är en viktig del i att riva hus på ett säkert sätt. Vissa väljer att ta in en projektledare som kan sköta planeringen för hur huset ska rivas. Sedan är det bara att följa den. 

Maskiner och verktyg

För att riva ett hus krävs maskiner. De flesta har inte dessa maskiner ståendes hemma i garaget, så det kan vara aktuellt att hyra. Ett exempel på det är grävmaskiner, som ofta är nödvändigt vid rivningsarbeten. En mindre grävmaskin kräver normalt ingen behörighet för att manövrera, men många väljer ändå att hyra in en firma för den här delen av arbetet. 

19 Jan 2018

Lär dig snickeri!

Här hittar du tips och metoder om hur du ska gå till väga när du vill lära dig snickeri.