Måla taket i Stockholm - ett enkelt sätt att förhindra fuktskador och öka fastighetsvärdet

Att måla taket är en enkel och effektiv åtgärd för att förlänga dess livslängd och undvika fuktskador. Ett välunderhållet tak bidrar också till att öka fastighetsvärdet. I denna artikel kommer vi att diskutera vikten av takmålning och takunderhåll, samt hur man kan förhindra att mossor och lavar skadar taket.

Varför är takmålning viktigt?

Takmålning är en viktig del av takunderhållet för både plåttak och tak med betongpannor. Uteblivet underhåll kan leda till minskat fastighetsvärde och ett tak som åldras snabbare än nödvändigt. Genom att laga och underhålla taket kan man få det att hålla mycket längre och på så vis spara en hel del pengar. Detta eftersom man slipper ett tak som läcker och ger fuktskador, men också för att man inte behöver lägga om taket lika ofta.

Förebyggande åtgärder för att undvika fuktskador

För att undvika fuktskador är det viktigt att regelbundet underhålla taket. Det är också viktigt att ta bort mossor och lavar som kan skada taket. Ett bra sätt att hålla mossan borta från betongpannor är att måla taket. Färgen har en vattenavvisande effekt som gör att mossa och lavar inte får fäste så lätt. Detta förhindrar att fukten binds i taket, vilket kan leda till skador.

Hur ofta ska man måla taket i Stockholm?

Hur ofta man måste underhålla taket beror på hur pass utsatt det är för väder och vind, men också taklutningen och om det ligger på en skuggsida spelar roll. För tak med betongpannor är det vanligtvis tillräckligt att måla tak i Stockholm vart femte år. För plåttak är det dock vanligtvis nödvändigt att måla taket oftare, eftersom plåten är mer utsatt för repor och skador. Om färgen har flagnat eller plåten har blivit repad är det viktigt att måla om taket omgående, annars riskerar man att det rostar sönder.

Anlita ett professionellt företag för takmålning och takunderhåll

Takmålning och takunderhåll är inget som man själv klarar av, då det är viktigt att man har rätt säkerhetsutrustning, verktyg och material. I stället ska man låta ett företag som är specialiserat på takunderhåll och taksäkerhet utföra underhållet. Ett professionellt företag kan också hjälpa till med att välja rätt typ av färg och material för taket.

10 Jun 2023

Lär dig snickeri!

Här hittar du tips och metoder om hur du ska gå till väga när du vill lära dig snickeri.