Lekredskap hjälper barn att utvecklas

Med rätt lekredskap på lekplatsen kan barnen utforska den egna fantasin och motoriken, samtidigt som de lär sig om sig själva, varandra och det stora livet.

Att leka är att lära. När barn leker övar de på turtagning, samspel, motorik, fantasi och mycket mer. I förskolans läroplan framhålls lekens betydelse och det står bland annat att “lek är grunden för utveckling, lärande och välbefinnande”. Leken är alltså ingenting som bör förringas eller ignoreras, snarare tvärt om.

Visste du att det finns forskning som visar att barn behöver öva på att ta motoriska risker? Studier visar att barn som aldrig fått öva på riskbedömning skadar sig i större utsträckning. Barn kan till exempel öva sitt motoriska risktagande genom klättring, balansgång och liknande. Men hur utformas en lekplats som uppmanar till lek och risktagande, samtidigt som den är säker och inkluderande? Jo, med hjälp av rätt lekredskap!

Lekredskap för stora och små

Barns riskbedömning handlar om till synes små saker. – Kan jag komma ner om jag klättrar ännu högre? – Ramlar jag om jag balanserar på stocken? För vuxna verkar det kanske banalt, men barnen behöver lära känna sin kropp och dess begränsningar. Eftersom de ständigt växer och utvecklas behöver de också omvärdera sitt risktagande med jämna mellanrum.

Att förse en lekplats med rätt lekredskap är en konst. De ska vara lagom utmanande, inbjudande och kreativa, samtidigt som säkerhetstänk är av vikt. Man vill ju inte att barnen skadar sig allvarligt eller har nära till trafik när de leker och övar risktagande. Samtidigt agerar lekplatser mötesplatser för olika generationer och det behöver finnas något för alla.

16 Oct 2022

Lär dig snickeri!

Här hittar du tips och metoder om hur du ska gå till väga när du vill lära dig snickeri.