Lär dig snickra från grunden

Funderar du på att renovera hemma? Är man nybörjare på snickerier, kan man börja med något som inte är så svårt. På så sätt kan du avgöra hur bra du är på att hantera hammare och spik, hur lätt, eller svårt det är att måla, sandpappra eller vad det nu kan tänkas vara som du vill göra hemma. Att måla är svårare än det ser ut att vara. Ska det bli snyggt, bör du ta så långa tag du bara kan med penseln. Om det inte är så att du vill betsa en vägg, eller möbel med betsfärg. Då bör du använda en lite svamp för det och inte penseldrag eftersom penseln kan få färgen att rinna över möbeln istället för att färga träet.

Lär dig snyckra en hylla

Börja med det allra lättaste som man kan börjar med; en hylla. Alla som är intresserade av hammare, spik, träbrädor kan spika en hylla. Då behöver du en tumstock, en såg, en vinkelhake, en tving, slippapper, slipkloss, stämjärn, träborr, skruvdragare, försänkare, eventuellt en träklubba, en geringslåda och, eller en pensel eller svamp.

Detta behöver du till en hylla

Du kommer att behöva två planhyvlade furulister med en längd på 2,5 meter, 8x69 millimeter, 4 planhyvlade hyllplan på 1,8 meter, 20x33 millimeter, 8 skruvar med försänkt skatte, 3,5 x 40 millimeter, 2 hängbleck, 4 skruvar med försänkt skalle, 2,5x20 millimeter. Vidare behöver du trälim och kokt linolja. Be bygghandeln såga till lister och hyllplan som i anvisningen ovan. När du väl har fått hem dem, slipa samtliga ytor med slippapper. Du kan med fördel använda en slipkloss. Du behöver INTE slipa kanterna (än).

1. Markera var hyllplanen ska sitta, på framsidan av konsolerna. Markeringarna ska vara samma som tjockleken på hyllplanen. Rita streck för djupet på urjackningn på båda sidorna på konsolen där hyllorna ska sitta. De ska kunna gå ner 2/3 delar av tjockleken. Använd vinkelhaken.

2. Spänn sedan fast en av konsolerna på en arbetsyta. Såga på insidan av de markeringar som du har gjort. Se till att du har sågat ner till markeringarna på båda sidor.

3. Hugg bort materialet mellan sågsnitten i konsolerna med ett stämjärn. Gör likadant på hela konsolerna och lika mycket varje gång. När alla jack i konsolerna är färdigt sågade är delarna färdiga för montering. Kontrollera att hyllplanen passar i urjackningen, men det ska vara nätt och jämnt, eftersom ett för stort utrymme gör att hyllan blir ostadig. Skulle det råka bli glapp kan du limma med trälimmet efteråt och fixa till det på så sätt.

4. När du fått ihop hyllplan med konsoler kan du göra konstruktionen starkare genom att skruva genom urjackningen i hyllplanen på baksidan av konsolerna. Borra innan du börjar skruva så att du inte gör sönder konsolerna.

5. När det är klart, kan du sedan spika några hängbleck, eller nyckelhålsbeslag på vardera hyllbärare. Lägg dem centrerade på baksidan av konsolerna 150 millimeter från överkanten.

6. Försänk beslagen för att de inte ska sticka upp ovan träet. Använd en 14 millimeter borr, borra i linje med beslaget. Borra endast cirka 2 millimeter det räcker för att få beslaget nedsänkt, Skär bort material med hjälp av ett stämjärn.

7. Lägg beslag i hålen och rita av nyckelhålet, Den smala delen av nyckelhålet ska vara uppåt. Ta sedan bort beslagen och borra två hål. Hålen ska vara 6 millimeter djupa. Skruva sedan fast beslagen med konsolerna. Slipa av hyllplanen lätt med slippapper.

8. Limma ihop hyllan. Gör små markeringar på hyllplanen där de möter konsolerna, så vet du om de hamnar rätt. Kontrollera att de sticker lika mycket åt båda håll så att konstruktionen blir symmetrisk.

9. När limmet har torkat (tar cirka en halv timme) kan du sedan skära bort överflödigt lim. Slipa de ytor som du har limmat. Stryk sedan på ett lager med kokt linolja med en pensel eller svamp. Olja INTE in fettfläckar på baksidan av konsolerna, det kan ge fläckar på väggen. Låt linoljan dra i cirka 20 minuter och häng sedan upp den på väggen.

Har du kommit så här långt, har du byggt sin första hylla. Då kanske du är beredd att göra något annat i ditt hem, som inte är så svårt. Känner du dig osäker bör du rådfråga någon som kan snickra, eller anlita en professionella hantverkare. Är du intresserad av att lära dig snickra, kan du be om att få gå bredvid en snickare och lära dig den vägen, gå en gymnasieutbildning, eller be om att få bli assistent åt en snickare. Läs mer om snickare på denna sajt.

16 Mar 2018

Lär dig snickeri!

Här hittar du tips och metoder om hur du ska gå till väga när du vill lära dig snickeri.