Kontrollansvarig – garant för att bygget går rätt till

En kontrollansvarig ska se till så att allt är i sin ordning när det kommer till det byråkratiska; att alla bygglov, anmälningar och ansökningar är gjorda så att bygget kan fortsätta. Tid är pengar och varje dag eller timme som går och bygget står stilla innebär att man förlorar på ett bygge där inget sker. Har man då skaffat sig en kontrollansvarig så slipper man tid som bara går till spillo.

Det ställs ganska så höga krav på den som man anlitar som kontrollansvarig. Bland annat får man inte bli anklagad för jäv, om man anlitar någon som kontrollanssvarig. En kontrollansvarig får inte vara släkt med någon annan som anlitas för någon annan verksamhet i bygget. Man får heller inte vara anställd vid något av de andra företag som man har anlitat vid bygget.

Det gör en kontrollansvarig

Någon som arbetar som kontrollansvarig ansvarar för att alla byggregler hålls när man bygger ett nytt hus, fastighet eller om man renoverar. Det är mycket viktigt att man inte använder material som inte är godkända, så att de som bor i huset, när det är byggt, riskerar sin hälsa, eller bor i ett hus som är lättantändligt. Eller bor i ett hus som rasar samman vid minst lilla vindpust. Det är tyvärr så att vissa företags girighet har gjort att man fuskar med materialanvändning, vilket har resulterat i hemska olyckor. En kontrollansvarig, är då garanten för att något sådant inte ska hända. 

En kontrollansvarig ska till exempel ta fram en kontrollplan som sedan ska följas under arbetets gång. När man sedan håller möten om tekniska samråd, ska den som är kontrollansvarig delta i det mötet. En kontrollansvarig ska hela tiden utföra olika besiktningar – en kontrollansvarig ska helt enkelt kontrollera arbetet hela tiden och vara någon som ska säkerställa att allt går rätt till.

Därför är oberoende så viktigt

Ska sedan det företag som har byggt fastigheten, kunna hävda att den är byggd enligt alla bestämmelser och regler är det mycket viktigt att de har en kontrollansvarig som de kan hänvisa till, har vidtagit alla mått och steg för att bygget är gjort på rätta sättet och att man inte har fuskat med någon del när man har byggt huset eller  fastigheten. Därför är det så viktigt att den som är kontrollansvarig är en oberoende person som inte kan anklagas för jäv, fusk, mutor eller liknande, utan är en trovärdig person vars ord man kan lita på. Läs mer om kontrollansvarig i Stockholm på: https://www.kontrollansvarigstockholm.net.

9 Oct 2019

Lär dig snickeri!

Här hittar du tips och metoder om hur du ska gå till väga när du vill lära dig snickeri.