Klart att bygga efter marksanering

Innan nya bostadshus uppförs måste man kolla upp så att det inte finns miljögifter i marken. Därför anlitar man ett företag som är experter på marksanering.

Det kan vara farliga ämnen som har läckt ut från någon tidigare verksamhet på tomten. Därför måste en byggherre undersöka marken innan man bygger nytt. Finns där något som kan komma från en fabrik, ett tvätteri eller en bensinmack, måste man först göra en sanering och ta bort skadliga ämnen.

Tanken är att den som bygger ett hyreshus har ansvar för sina hyresgästers välbefinnande, och där barnen leker ska jorden vara fräsch och giftfri. Vattnet ska vara rent och man ska kunna odla grönsaker utan risk. Det är en självklarhet tycker man, men det är också lagstiftat så.

Marksanering ger en säker boendemiljö

Det tas prover på jorden och förorenade partier schaktas bort och ersätts med ny jord. Det är ganska dyrt, så man ersätter bara så mycket som det behövs. Kommunens miljökontor ska informeras om proceduren och det ska också finnas protokoll på resultatet. Förutom att man ska följa alla andra lagregler, söka bygglov med mera, får man inte glömma hur viktig och nödvändig en marksanering är.

Man anlitar ett expertföretag för marksaneringen, och då får man allt gjort i enlighet med gällande lagstiftning. Det är viktigt att man som hyresvärd följer de regler som finns, och det är en garanti på detta att det finns protokollförda åtgärder. Det ger också stor trygghet och värdesäkring för framtiden, ifall huset någon gång ska säljas. Hör av dig till detta företag som kan allt om marlsanering: www.marksanering.nu

30 Oct 2022

Lär dig snickeri!

Här hittar du tips och metoder om hur du ska gå till väga när du vill lära dig snickeri.