Hyr maskiner för hemarbeten – på säkert vis

Allt fler väljer att anlita hantverkare för att få arbeten utförda i hemmet. Till exempel visar rapporter från Skatteverket att boende i Stockholm är särskilt flitiga när det kommer till att nyttja rot-avdraget. Mönstret fanns dock inte bara i Stockholm, utan över hela landet. Ända sedan ROT infördes har intresset växt explosionsartat, även om en mättnad kan noteras under senare år.

Trots de många svenskar och stockholmare som använder rot-avdraget, är det kanske ändå vanligare att man väljer att göra vissa jobb själv. Golvslipning är ett exempel på det. De flesta har helt enkelt inte en golv- och en kantslip som väntar i garaget. Många av maskinerna man hyr hem är stora och potentiellt farliga om man inte är medveten om säkerheten. Här ger vi ett par tips för dig som ska hyra maskiner för hemarbeten.

Slipa golvet

Försäkring

Vid ett tillfälle sattes en lägenhet i Stockholm i brand efter en golvslipning. Sliparen hade glömt att ta bort spikar, vilket utlöste gnistor som så småningom fick väggarna att fatta eld. Det är väldigt ovanligt att sådant här händer vid golvslipningar, men det påminner en om hur viktigt det är att hela tiden ha säkerheten i åtanke.

Om olyckan väl är framme kan en försäkring vara det som räddar din ekonomi efteråt. Kolla alltid med firman du ska hyra av hur försäkringen ser ut. Visserligen bör man ha en bra hemförsäkring redan (som de i Stockholm förhoppningsvis hade), men plötsliga och oförutsedda händelser kan ske som hemförsäkringen inte täcker. Maskinuthyrningar låter ofta hyrestagaren stå för självrisken, men jämfört med vad kostnaderna hade kunnat bli utan en försäkring, är det nästan att betrakta som försumbara pengar.

Bekanta dig med maskinen

Innan du börjar arbeta med maskinen, oavsett om det är inför en dränering eller en golvslipning, bör du bekanta dig med alla dess funktioner. Se till att ha koll på vad pedaler, knappar och spakar gör. Försök att öva först på en säker plats. Inför en golvslipning är det kanske lite mindre viktigt – golvet ska ju ändå slipas ner. Om du däremot ska köra en grävmaskin för första gången bör du inte börja i ett trångt utrymme. Testa spakar och funktioner på en öppen yta först. Se till att följa instruktionsbok och sätta på dig säkerhetsbältet. Har du några funderingar bör personalen på uthyrningsfirman kunna svara på dem. Genom att inte ha för bråttom kan du minska risken för att arbetet inte riktigt fortlöper som du har tänkt dig.

Här kan du läsa mer om golvslipning.

17 Dec 2017

Lär dig snickeri!

Här hittar du tips och metoder om hur du ska gå till väga när du vill lära dig snickeri.