Håltagning handlar inte om piercing

Det är rejäla verktyg som skall till när man gör hål i betongväggar eller golv för att göra plats för något. Företag som arbetar med håltagning har de resurser och det kunnande som krävs.

Olika material kräver olika verktyg. För att påbörja ett arbete med att ta sig igenom en vägg måste man först undersöka vad som döljer sig under ytan. Ibland är det inte bara ett litet runt kabelhål som skall borras utan riktigt stora ytor. Företag som har håltagning som sitt uppdrag tar sig därför an väldigt många olika jobb.

Det är viktigt att man anlitar en erfaren firma för sådana här jobb. En mycket viktig aspekt är nämligen säkerhet och miljömedvetenhet. De material man borrar i kan innehålla gamla gifter, till exempel asbest. Detta måste tas om hand på ett ansvarsfullt sätt. Även de som arbetar med borrningen och de som befinner sig i närmiljön måste skyddas.

Håltagning anpassat efter uppdraget

Kanske är det bara en kanal för ventilation som skall borras upp. Det kan också vara fråga om en hel tunnel. Ibland behöver man då inte ens borra utan kan såga ut hela block av materialet som sedan kan lyftas ut.

Det är viktigt att utföra arbetet så att omgivningen störs så lite som möjligt. Är man på en arbetsplats avgränsas området där man skall göra håltagningen med plast för att skydda utrustning och människor. Ljudnivån får heller inte bli för hög. Allt detta ser en erfaren firma till att sköta.

24 Sep 2021

Lär dig snickeri!

Här hittar du tips och metoder om hur du ska gå till väga när du vill lära dig snickeri.