Geoteknisk undersökning med klara besked

Företag som utför en geoteknisk undersökning har den avancerade utrustning och det kunnande som krävs för att kunna bedöma om marken är tillräckligt stabil för att kunna byggas på.

Innan man påbörjar projekteringen för ett bygge måste man få bekräftat att marken lämpar sig för de planer man har. Skulle det behövas sanering eller förstärkning kommer det att ha stor påverkan på kostnaderna för bygget. Den goda framförhållning som en geoteknisk undersökning ger, gör att man kan skapa en hållbar budget.

Företag som undersöker marken gör det genom att borra sig ner till olika djup för att undersöka olika jordlager. I de sammanhangen kan man också konstatera om där finns risk för ras eller jordskred som kan äventyra projektet.

Om man misstänker att det kan finnas spår av föroreningar eller gifter efter industriell verksamhet gör man en miljöteknisk undersökning. Då har man tillgång till all modern utrustning som krävs för att göra en heltäckande undersökning av jord, berg och vatten.

Digitala lösningar som uppdaterar en geoteknisk undersökning i realtid

Med moderna digitala lösningar kan man uppdatera sonderingsdata och noteringar i realtid via molnet. Det går då att följa och utvärdera alla resultat utan att behöva vara på plats. Den snabba rapporteringen gör det lättare om man behöver fatta nya beslut som är beroende av undersökningen.

Det företag som arbetar med geoteknisk undersökning är en extern fältresurs som anlitas av andra företag efter behov. Man gör inga egna utredningar utan lämnar över insamlat material och data. Därefter kan projektering startas och beslut fattas på sakliga grunder.

16 Feb 2022

Lär dig snickeri!

Här hittar du tips och metoder om hur du ska gå till väga när du vill lära dig snickeri.