Fönster Umeå - plastfönster har många fördelar

Att trä är ett material som ligger nära den svenska folksjälen är ett faktum som till mångt och mycket förklaras av att vi, helt enkelt, har mycket skog i vårt land. Trä är dessutom ett material som är lätt att jobba med, som är vackert och som går att reparera om det går sönder. Vi väljer trä - och vi gör det automatiskt. Vad gäller nya fönster i Umeå så bör man emellertid se över vilka alternativ som finns. PVC-fönster är ett alternativ som gör skillnad i det långa loppet.

På samma sätt som vi har en förkärlek till trä så kan många uppleva en aversion och skepsis gentemot plast som material. Man tycker att det känns konstlat, onaturligt och - ja - plastigt. Något som ligger långt ifrån den ombonade känsla som trä ger. Men, då det kommer till fönster i Umeå så bör man vara mer öppen gällande plast. Det finns nämligen ganska många fördelar som ska läggas i vågskålen och som får denna att - för många - tippa över i en positiv riktning. Vi tittar närmare på några av dessa här nedan:

  • Hållbart och miljövänligt. Plast är miljövänligt sett till att dina fönster i Umeå A) kommer att vara hållbara och B) att de tas fram genom en process som lämnar mindre påverkan på miljö. Den långa livslängden är det som skapar bäst förutsättningar i denna fråga.
  • Snygga. Dagens pvc-fönster kan imitera trä på ett vackert sätt. Det är först när du är riktigt nära som skillnader kan synas. Detta i kombination med att plast håller sig fräscht även över tid för att dina nya fönster i Umeå blir snygga.
  • Billigare. Plastfönster är betydligt billigare att köpa in än vad fönster av trä är. Dessutom är de lättare till vikten och därmed enklare att montera och har en mindre påverkan på husets konstruktion.
  • Underhållsfria. Väljer du fönster av trä så väljer du också en massa extrajobb med underhåll. Väljer du plast så väljer du det enkla livet där det räcker med att tvätta fönstren någon gång per år för att de ska vara snygga och hållbara.
21 Sep 2022

Lär dig snickeri!

Här hittar du tips och metoder om hur du ska gå till väga när du vill lära dig snickeri.