Fasadrenovering är ett varierande jobb

Fasadrenovering kan tyckas vara ett enda arbete med i praktiken innebär det flera olika moment som ska göras. Därför blir ingen renovering den andra lik.

Äger du en byggnad av något slag vet du att det gäller att hålla efter den och sköta om den. Trots det sliter tidens tand ner den på ena eller andra sättet. Då är det dags att fundera på en fasadrenovering. Har du inte alls underhållit din byggnad behöver en renovering göras tidigare än vad som normalt rekommenderas.

Att renovera en fasad ter sig olika beroende på hur underhållit varit. En välskött fasad bryts inte ner så lätt. Men hur det än varit kommer det förr eller senare bli slitage på trä eller så kommer en putsad vägg börja släppa taget om underlaget. Då kan du vara snabb med att renovera och det hela blir enklare.

Fasadrenovering sker i några steg

En fasadrenovering i Enskede kan gå till på följande sätt. Först repareras de skador som uppstått. Det kan innebära att man lagar sprickor eller åtgärdar missfärgningar som uppstått i murputsen. Kanske har tegelstenen på en husfasad urlakats eller murbruket mellan tegelstenarna blivit smuligt. På ett målat trähus kan färgen ha släppt.

Efter att alla skador åtgärdats kommer tvätt och rensning av stuprännor. Dessa kollar man noga så att det inte finns någon läcka. Man tvättar även hela huset. Sist men inte minst målar man huset om det låter sig göras. På ett tegelhus är det som du förstår inte det minsta aktuellt.

8 Oct 2022

Lär dig snickeri!

Här hittar du tips och metoder om hur du ska gå till väga när du vill lära dig snickeri.