Byt ut dina persienner i Stockholm

Stockholm har en väldigt speciell uppbyggnad då det handlar om mixen mellan äldre och nyare hus. Särskilt då det kommer till de äldre bostäderna så kräver dessa – av naturliga skäl – att man renoverar och reparerar för att kunna bo i dem. Här handlar det ofta om att se över exempelvis hur fönstrens status ser ut samt även se till att el- och vatten följer den standard som finns. Då det kommer till fönstren så brukar dessa i äldre hus i Stockholm – överlag – hålla en ganska dålig kvalitet och här talar vi om allt från att varm luft släpps ut, att kall luft kommer in samt att persienner inte fungerar på ett tillfredställande sätt. Just persienner blir extra viktigt i Stockholm och är även den sak som är absolut billigast att byta ut i ett äldre hus. Tänker man sig hur Stockholm med tillhörande förorter så ser man där att man tvingas bygga husen allt närmre varandra och att detta påverkar de boendes privatliv på ett negativt sätt och här spelar alltså persienner en stor roll i hur man kan skapa sig en frizon i sitt eget hem. Det är alltså absolut nödvändigt att i Stockholm ha fungerande persienner och detta alltså för att man som boende där ska kunna avskärma sig från sina grannar.

Inte samma behov i städer med mindre trångboddhet

I mindre städer använder man persienner på ett annat sätt och där handlar det alltså mer om att man vill skapa skugga och – under sommaren – kan komma till ett svalt och skönt hem. Detta händer naturligtvis även i Stockholm, men primärt använder man alltså persienner i ett mer insynsskyddande syfte där än i övriga landet. Detta har i Stockholm skapat en mindre industri och det är också just där som man insett att persienner har en betydligt större potential än att bara ge skugga och skydda mot insyn från nyfikna grannar.

Inred med hjälp av persienner i Stockholm

I Stockholm har nämligen just persienner blivit lite av en inredningsdetalj och detta är också väldigt lätt att förklara. Har man en lägenhet i Stockholm så måste man – som vi sa ovan – alltså ofta gå med sina persienner nerdragna som skydd och detta är ju inte särskilt vackert eller inbjudande – vare sig inifrån eller från utsidan. Därför har man här börjat tillverka persienner som går att matcha mot rummets övriga inredning och här ser vi att de numera kommer i väldigt många färger och av material som exempelvis trä.

Hitta persienner i din stil

En duktig inredare ser alltså till att köpa sina persienner i den färg som kan tänkas passa till sin egen stil och detta istället för att köpa de gamla vanliga i aluminium. Att man kommit på detta sätt har naturligtvis blivit till gagn både för de som bor i Stockholm och för de återförsäljare av persienner som finns i staden – de som bor får skydd, ett snyggt sådant, och de som säljer får en ökad omsättning på sin verksamhet. Detta kommer säkerligen inom kort att sprida sig även till andra städer med god tillväxt och här tänker vi främst på Malmö och Göteborg – persienner kommer att spela en allt större roll även där, precis som de gör i Stockholm. Läs mer här för mer om persienner i Stockholm.

9 Jan 2018

Lär dig snickeri!

Här hittar du tips och metoder om hur du ska gå till väga när du vill lära dig snickeri.