Byggnader med undertak i Uppsala blir tystare

Att det är högt i tak på en arbetsplats i Uppsala kan ju vara positivt, men byggnader med högt till tak kan skapa problem om de inte får ett undertak för att dämpa ljud eller förbättra akustiken.

Många byggnader har högt till tak för att skapa rymd och det kan vara väldigt vackert och kännas luftigt. Svårigheten med ett rum som är rymligt på höjden är att få ljudet att trivas där och att komma till sin rätt. Företag som arbetar med undertak i Uppsala vet hur man tämjer ljud och skapar behagliga miljöer.

På höga tak ser man dessutom ofta hur elkablar och ventilation sträcker sig. De som bygger en lokal gör dem synliga eftersom det är nödvändigt att komma åt installationerna om något skulle gå sönder eller behöva ändras. Vad man gör då är att montera ett undertak av flyttbara plattor så att det enkelt går att komma åt det som finns under.

De som arbetar med undertak kommer ut på plats

För att se vilken typ av tak en byggnad behöver kommer företag ut och tittar på vilka behov det finns. Ibland behövs ett dämpning av ljud och då kan man montera akustikplattor som absorberar ljudet. Men det finns plattor som är till för att skydda lokalen mot fukt i olika våtutrymmen eller kök. Fukt är alltid en byggnads fiende eftersom det kan bildas mögel och göra den omöjlig att använda. De plattor som monteras kan enkelt bytas ut om de blir skadade och är självklart preparerade med brandskyddande medel.

1 Oct 2021

Lär dig snickeri!

Här hittar du tips och metoder om hur du ska gå till väga när du vill lära dig snickeri.