Bergsprängning Stockholm - nödvändigt i vissa lägen

Allt börjar med grunden. De flesta som planerar att bygga hus, en altan eller exempelvis ett garage eller fritidshus blir snabbt varse om att grunden är extremt viktig för byggnationens hållbarhet och livslängd.

För att grunden ska kunna bli stabil så krävs det dessutom ett förberedande markarbete vilket ofta innebär grävning. Här handlar det emellertid om att marken avgör hur man går tillväga. I vissa fall kan en bergsprängning i Stockholm vara nödvändig.

Ser man till just Stockholm så är det den stad i Sverige där flest byggnationer sker. Detta både privat och där större entreprenörer och byggherrar arbetar hårt med att bygga nya bostäder för att möta det behov som den enorma inflyttningen till huvudstaden för med sig. Som boende i Stockholm är du således ganska luttrad: du är van att se grävmaskiner och se hur trafik leds om; och du är också ganska van vid både vibrationer och ljud av en pågående bergsprängning i Stockholm.

Det senare är något som alltid måste ske kontrollerat. Att spränga bort berg eller större stenar handlar om att minimera riskerna och att alltid räkna på vilket tillvägagångssätt man ska använda vid varje enskild situation. Det får inte ske några olyckor. Ingen person får skadas och detsamma gäller för exempelvis bilar och närliggande bostäder.

Samma sak gäller även utanför staden. Planerar du att bygga en villa och där du rekommenderas en bergsprängning så måste du ta ett ansvar i att anlita en firma för bergsprängning i Stockholm. Vi tänkte ge tips om hur du ska säkerställa den kvaliteten och säkerheten på jobbet.

Hitta rätt företag för bergsprängning i Stockholm

Att spränga bort berg eller större stenpartier innebär alltid en risk i att närliggande omgivning skadas. Vibrationerna kan göra att närliggande hus kan skadas och själva sprängningen kan medföra att sten och grus flyger runt och åsamkar skada. Det är en av anledningarna till varför man måste säkerställa att det företag man anlitar för en bergsprängning måste veta sin sak.

Att man har vana innebär att täckningen sker korrekt, att en professionell besiktning utförs innan sprängningen sker - exempelvis i syfte att se hur grannarnas bostäder ser ut och att de verkligen klarar av en sprängning - och det innebär även att man använder sig av rätt utrustning samt har tillgång till transportmedel att forsla undan all sten med.

Hur hittar du detta? Ett säkert sätt att först och främst ta in offerter på jobbet och att kontakta så många företag som möjligt. Steg nummer två handlar om att undersöka företagen närmare. Har man F-skatt? Finns det några anmärkningar hos Kronofogden och kan ARN meddela dig några oegentligheter? Steg nummer tre är att gå till tidigare kunder: hur många nöjda kunder har man - och kan du få kontaktuppgifter till dessa?

En viktig sak gällande bergsprängning i Stockholm handlar om priset. Du får en offert och företaget kommer att hålla sig till denna i den mån det är möjligt. Men, bergsprängning är ett komplext projekt sett till att man aldrig riktigt kan veta vad som gömmer sig under jord. Kostnaderna kan bli högre, men viktigt i så fall är att det går genom dig. Du ska meddelas detta och inte få en obehaglig överraskning när fakturan skickas.

10 Apr 2022

Lär dig snickeri!

Här hittar du tips och metoder om hur du ska gå till väga när du vill lära dig snickeri.