Att utföra rivning i Göteborg

Det gäller att vara lite försiktig när man ska ge sig på att riva något, det finns många lagar man behöver känna till. Därför är det bäst att anlita ett erfaret företag som gör rivning i Göteborg.

Det finns företag som utför professionell rivning i Göteborg, av bland annat mindre byggnader, broar, fastigheter och fundament. För att utföra en rivning krävs det att man har tillstånd från kommunen att göra det om byggnaden ligger inom detaljplanerat område. Det finns byggnader som inte kräver bygglov och de får man riva utan tillstånd.

Kontaktar man ett företag som arbetar med rivning så kan de alla regler och river inget utan att veta att det är godkänt. En bra trygghet alltså.

Företag som arbetar med rivning har starka maskiner till sin hjälp och kan utföra det mesta. De kan riva på hög höjd, delar av byggnader och industrifastigheter. All personal är utbildad för att utföra arbetsmomenten och man följer alla lagar om säkerhet och arbetstrygghet.

Det är viktigt att ha hand om en rivning på ett ansvarsfullt sätt

Men när rivningen är klar och det ligger stora högar på marken krävs det också att man tar hand om det. Företaget grovstädar därför och tar bort alla rivningsmassor som de tar hand om på ett miljömässigt riktigt sätt.

Miljöfarligt material sorteras bort och transporteras till deponi på ett korrekt och lagenligt sätt. Man har självklart utbildning att arbeta med så farliga material som PCB och asbest som kan finnas i rör eller delar av en byggnad.

29 Jan 2022

Lär dig snickeri!

Här hittar du tips och metoder om hur du ska gå till väga när du vill lära dig snickeri.