Att jobba som isoleringsmontör

Det hörs på namnet vad en isoleringsmontör sysslar med. Dock är inte alla bekanta med den variation som finns i såväl arbetsuppgifter som arbetsplatser. Normalt arbetar man med isolering av ventilations-, värme- och sanitetsanläggningar, men det finns fler potentiella arbetsplatser än så. Ena dagen kanske man sysslar med en sanitetsanläggning eller med isolering i Örebro, för att nästa dag hjälpa en privatperson i Arboga. Tredje dagen kanske man är tillbaka i Örebro, men då på ett sjukhus. Arbetet är helt klart varierande och rörligt – något som lockar många att jobba med isolering. 

Olika inriktningar

Det finns främst tre olika typer av inriktningar man välja om man vill jobba med isolering. De är som följer: 

VS-isolerare och ventilationsisolerare

En VS-isolerare arbetar med att isolera rör för kyla och värme, medan en ventilationsisolerare arbetar med att isolera ventilationskanaler. Främst är det vid nybyggnationer man arbetar, men det är inte heller ovanligt att jobb dyker upp vid omfattande ombyggnationer. Som VS- eller ventilationsisolerare arbetar man med olika typer av material, bland annat mieralull, cellgummi och skyddshöljen av plast. Arbetet kan utföras var som helst, i princip i vilket lokal som helst där människor vistas. 

Isoleringsplåtslagare

En isoleringsplåtslagare håller normalt till på industrier. Närmare bestämt arbetar man med att isolera pannor, behållare, cisterner, plåtrör och andra typer av rör. I en industri spelar isoleringen en mycket viktig roll. Förutom att reducera bullernivåer, har det även stor betydelse för brandsäkerheten och att minska energiförluster. Man jobbar med att klä isoleringen (i många fall med plåt som skydd). För att plåten ska kunna formas på rätt sätt krävs kunskaper inom geometri och plåtberedning. 

Vilken utbildning krävs?

Många som arbetar som isoleringsmontörer har fått sin utbildning på gymnasiet, då genom VVS- och fastighetsprogrammet med inriktning VVS. Efter genomförd utbildning söker man lärlingsanställning hos ett företag. Efter ungefär ett års tid som lärling gör man ett branschprov, varpå man blir certifierad om man godkänns. 

Det sätt som flest montörer har fått sina kunskaper på är dock genom företagsförlagd utbildning hos ett isoleringsföretag. I det fallet tar utbildningen fyra år. Det är också möjligt att utbilda sig som vuxen. Tänk dock på att kursutbudet skiljer sig åt en del mellan olika kommuner. Bor du i Örebro har du kanske inte lika många kurser och skolor att välja på som någon som bor i Stockholm. Med det sagt är Örebro en ganska stor stad, och du bör kunna hitta en skola och kurs du blir nöjd med.

13 Jul 2018

Lär dig snickeri!

Här hittar du tips och metoder om hur du ska gå till väga när du vill lära dig snickeri.