Att jobba med fasader i landets största stad

Arbetar man som målare eller snickare hamnar man då och då att arbeta med husfasader. Arbetar man på ett företag kan det hända att man får lite olika arbetsuppgifter. Då kan det röra sig om allt från yttre målningar, eller inredningar. Sedan finns det ju företag som enbart arbetar till exempel med fasadrenoveringar i Stockholm. Då blir man specialist på att göra fasaderna fina. Man lär sig allt om olika komponenter för puts, vilka färger som passar för olika slags puts, vilka tidsperioder som putsen användes och hur man måla om dem bäst. Man kan även råka ut för att arbeta med andra byggmaterial när det kommer till fasader.

Träfasader

Arbetar man med träfasader, får man ställa in sig på att många av träpanelerna behöver bytas ut. Är det riktigt illa medfarna, ser man vilka som ska bytas ut redan innan man fått bort färgen på dem. Här är det viktigt att inte ha för bråttom. Det tar tid att renovera träfasader och måla om dem så att de blir som nya igen.

Tegelfasader

Tegel går alldeles utmärkt att måla om. Det tar även detta sin tid att få till innan teglet har fått målarfärg, då färgen absorberas av teglet innan det har blivit helt och hållet målat. Den som har haft ett hus i tegel och aldrig har målat om det, kommer att bli överraskad över den omedelbara förvandlingen av ett målat hus i tegel kan bli.

Putsfasader

Man ser ofta putsad och målad fasad, så det är inte alls ovanligt med målade och putsade hus. Att arbeta med puts gäller även här att vara beredd att laga putsen innan man ger sig på att måla om den.

Experter på renoveringar uppför väggarna

Det finns företag som har specialiserat sig på fasadrenoveringar som ingen annan vågar sig på. De använder sig inte ens av lagstadgade byggnadssställningar som andra byggjobbare har när de ska upp för fasaderna och renovera. Ibland kan omgivningen försvåra för uppförande av byggnadssställningar. Vissa byggnader är så pass höga att det inte ens finns byggställningar som skulle nå hälften så långt. Här finns många kyrkor i Stockholm som man inte når med byggställningar.

De använder sig av Rope Access

Då använder de sig av metod som kallas "Rope Access", vilket underlättar för hantvekarna att ta sig upp för besvärliga fasader. Det möjliggör för dem att komma åt höga höjder på nästan omöjliga fasader, kyrkotak och andra olndiga byggnader. Genom att använda rep, kan hantverkarna ändå arbeta tryggt och med hög säkerhet. Alla som arbetar med denna metod, får gå en ordentlig utbildning i Rope Access så att de vet exakt hur de ksa göra när de arbetar med fasaderna, eller taken. Dessutom måste de förnya sitt certifikat vart 3 år så att personalen vet att de har uppdaterade kunskaper i hur man gör.

13 Sep 2018

Lär dig snickeri!

Här hittar du tips och metoder om hur du ska gå till väga när du vill lära dig snickeri.