Asbestsanering i Stockholm för en säkrare fastighet

Asbestsanering i Stockholm får uteslutande utföras av specialutbildad personal. Kontrollera ditt hus innan du börjar renovera och undvik farliga partiklar.

Många hus har haft glädje av asbest som byggnadsmaterial eller annat under många år. Speciellt under 50-70-talen var asbest populär på grund av sina uppskattade egenskaper. Det är värmeisolerande, ljudisolerande och hållbart. Vad ingen insåg då var att det också är cancerframkallande. Idag, sedan ganska många år tillbaka, är asbest förbjudet.

Asbest användes i många olika material och former. Man kan hitta asbest i ventilationen och det finns i de en gång så populära eternitplattorna. Det finns också, betydligt mindre känt och synligt, i svartlim, kakelfix och kakelfog. Asbest skadar inte så länge den håller ihop men fibrerna skadar när de finns i luften. Varje år dör människor av sjukdom förorsakad av asbestfibrer.

Asbestsanering börjar med identifiering

I allmänhet vet man inte om det finns asbest på olika ställen i ett hus. Planerar man en renovering i exempelvis Stockholm, antingen en helrenovering eller exempelvis en badrumsrenovering, ska man vara försiktig om huset är byggt eller ombyggt framför allt under 50-, 60- eller 70-talet. Asbestfibrer stannar kvar länge i luften och åstadkommer stor skada i människokroppen, framför allt i lungorna.

Därför börjar man lämpligen renoveringen med att låta en specialiserad firma testa materialen. Efter provtagning kan man få besked. Visar proven på asbest behöver en asbestsanering genomföras innan man fortsätter med det planerade arbetet. Med rätt kompetens går sanering snabbt och säkert och sedan kan man fortsätta förändra och förbättra byggnaden. Begär offert på sanering här: asbestsaneringstockholm.nu

5 Nov 2022

Lär dig snickeri!

Här hittar du tips och metoder om hur du ska gå till väga när du vill lära dig snickeri.