Asbest kräver rätt utbildning

För att få lov att leda arbete med eller att direkt arbeta med asbest, krävs det enligt lag att man har genomgått en riktig asbestutbildning eftersom materialet är skadligt när det lösgörs.

När asbest först började användas såg man det som ett väldigt bra och användbart material. Det har många goda egenskaper och användes som brandskydd och isolering i många fastigheter.

När man senare upptäckte att dammet från asbest innehöll fibrer som var väldigt skadliga att andas in så förbjöds nyanvändning. Men det finns fortfarande kvar i tak, fasader, rör och ventilation.

För att skydda de som kommer i kontakt med asbest krävs det numera en utbildning om riskerna. Man får lära sig hur och när materialet är skadligt och hur man kan skydda sig själv och sin omgivning från det.

En praktisk och teoretisk utbildning om asbest i olika nivåer

För att leda arbete med asbest krävs det att man gått en kurs där man lärt sig om materialet och varför det är farligt. Grundutbildningen är på en dag och innehåller allt man behöver veta om lagstiftning, hälsoeffekter och vilken skyddsutrustning som finns.

Ska man arbeta med att sanera där materialet finns, det kan vara gamla rör eller eternittak och fasader, så behöver man en längre utbildning om asbest på fyra dagar. När man går den utbildningen får man öva och lära sig hur man skyddar sig från det giftiga dammet bland annat genom luftsluss.

Det är viktigt att känna till alla säkerhetsföreskrifter och vilken skyddsutrustning som finns och krävs för arbetet.

4 Jan 2022

Lär dig snickeri!

Här hittar du tips och metoder om hur du ska gå till väga när du vill lära dig snickeri.