Är du intresserad av att bygga ett Attefallshus?

Som villaägare har man lite fler alternativ då det kommer till olika förändringar än vad man som hyresgäst eller en ägare av en bostadsrätt har. Av naturliga skäl. Det man ska vara medveten om - innan vi fortsätter - är att man även har högre omkostnader och att man på gene hand får möta de kostnader som tillkommer. Går exempelvis en värmepump sönder - ja, då är det också du som betalar. På det stora hela dock; en villaägare har en större frihet och inte minst gäller detta sett till den tomt som finns tillgänglig att operera på.

“ Ett av de mest populära sätten att förändra är att bygga ett Attefallshus. Ett Attefallshus kräver inget bygglov; men det finns trots detta regler som måste följas. Regler både gällande höjd, storlek och exempelvis avstånd till grannarna “

Just tomten är avgörande i den förändring vi ska titta närmare på här. Det är nämligen på den som det finns en möjlighet att uppföra ett så kallat Attefallshus. Denna byggnad är lite speciell - både sett till vilka användningsområden som finns samt hur själva proceduren innan uppförandet ser ut.

Först och främst ska vi säga att det inte behövs något bygglov för att uppföra ett Attefallshus på sin tomt. Genom detta så slipper du en massa onödig byråkrati, sega förhandlingar och långa väntetider. Däremot så behöver du ett startbesked från byggnadsnämnden i den kommun du bor. Detta mot en avgift som varierar från kommun till kommun. Första steget är alltså att skicka in en anmälan. Att ett Attefallshus inte kräver ett bygglov är heller inte - som många verkar tro - synonymt med att det går att bygga hur som helst. Nej, det finns tydliga regler att förhålla sig till.

Detta gäller för ett Attefallshus

Om vi snabbt radar upp några viktiga punkter gällande ett Attefallshus så ser dessa ut som följer:

  • 25 meter2. Det är det maximala måttet ett Attefallshus får uppnå. Det är dock möjligt att bygga två stycken Attefallshus a´ 12.5 meter2 om du hellre skulle vilja göra det. huvudsaken är att du håller dig inom det givna måttet om 25 meter2.

 

  • Maxhöjden: Från mark till taknock får ett Attefallhus max nå 4 meter.

 

  • Från dina grannar så får ett Attefallshus ej placeras närmare än 4.5 meter. Det är dock en sanning med viss modifikation. Skulle du vilja bygga närmare så kan du göra så - förutsatt att du har deras medgivande.

Vad ska ditt Attefallshus användas till?

Det fina med ett Attefallshus är att det går att använda till väldigt mycket. Dels så kan du bygga ett som används som förråd. Du kan bygga exempelvis ett garage och likväl så kan ditt Attefallshus användas som en permanent bostad. Vid det senare så krävs det dock att du isolerar, drar in el och vatten samt ser till att ett fungerande avlopp finns.

“ Ett Attefallshus går att bygga som en permanent bostad. Isolerad, med vatten- och el indraget samt med ett fungerande avlopp så går det att hyra ut huset i fråga och därmed dra in lite extrapengar “

Många - i synnerhet i Stockholm - uppför ett Attefallshus och hyr därefter ut detta till någon som är i behov av en bostad. Ett smart sätt att få in lite extra pengar och samtidigt hjälpa en annan person i nöd.

En viktig sak gällande det senare: ett Attefallshus är ett komplement till din bostad. Antingen en komplementbostad eller en komplementbyggnad. Du kan således inte köpa en tomt och bygga ett Attefallshus på denna om det inte finns en ordinarie bostad på tomten i fråga.

4 Jan 2018

Lär dig snickeri!

Här hittar du tips och metoder om hur du ska gå till väga när du vill lära dig snickeri.