Återvinning jord - bättre för miljön

Hur ser det egentligen ut på den tomt du köpt? Hur ser marken ut där fastighetsbolaget planerar att bygga nya lägenheter? Dessa frågor är viktiga att titta närmare på. Detta då man räknar med att ungefär 80.000 markområden i vårt land är förgiftade och förorenad med ämnen som kan utgöra en fara för de som planerar att bosätta sig där. Att åtgärda detta har en hög prioritet och du som nybliven tomtägare bör definitivt anlita ett företag för en genomgående analys av marken innan du påbörjar byggnationen av exempelvis en villa.

Att mark och jord är förorenad i Sverige kommer som en direkt konsekvens av vårt industriella arv - och av det faktum att gårdagens regler och lagar gällande hantering av giftiga ämnen inte alls är på den nivå vi har idag. Det är något som vi idag får sota för, men lyckligtvis så har även utvecklingen gått framåt i frågan om att tvätta- och sanera kontaminerad jord och mark. Det kan ske antingen på plats eller där jorden i fråga fraktas bort för tvättning på någon anläggning.

Metoderna för att sanera och tvätta jord är olika och vilken man väljer är helt beroende av vilka ämnen som finns och hur pass stor omfattning det handlar om. Som exempel så finns biologiska metoder, kemiska metoder och exempelvis termiska metoder för att tvätta jord fri från gifter och föroreningar såsom exempelvis bensin, olja, kolväten och metaller.

Återvinning av jord - ett positivt kretslopp

Efter detta? Ja, här kommer en annan viktig punkt: återvinning av jord är idag väldigt vanlig. Förr - innan de förfinade metoderna såg dagens ljus - så var kontaminerad jord- och schaktmassor synonymt med deponi: dessa kunde inte användas igen.

Idag är återvinning av jord väldigt vanligt och där exempelvis anläggning av motorvägar, byggnationer av fastigheter samt andra projekt där man behöver fyllnadsmaterial är vanliga områden där jorden kan användas.

Detta leder till en cirkulär tanke och ett positivt kretslopp som vi alla drar nytta av. Den första frågan är alltid om jorden är förorenad, nästa fråga är om hur man tvättar den och den tredje är var kan jorden användas nästa gång? Återvinning av jord gör skillnad!

19 Nov 2022

Lär dig snickeri!

Här hittar du tips och metoder om hur du ska gå till väga när du vill lära dig snickeri.